Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: “Sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Auru pagasta Gardenes ciemā” (Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000002)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Izveidot publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iedzīvotājiem Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Projekta ietvaros ir uzstādītas piecas dažādas iekārtas un trenažieri, kā arī divi soliņi ar atkritumu urnām. Rezultātā ir izveidots brīvi pieejams kvalitatīvs un mūsdienīgs sporta un aktīvās atpūtas laukums Gardenes ciemā, kas veicinās Gardenes iedzīvotāju ikdienas aktīvās atpūtas paradumu veidošanos.

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN): 19 148,25 EUR
ELFLA finansējums: 17 233,42 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 1 914,83 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada septembris – 2021. gada decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +371 63700126, +371 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

att
att