Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/023)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Uzvaras ielu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Uzvaras ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas nestspējas palielināšana, seguma pārbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, ielas posmā, kur tā nav, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija.
  2. Autoruzraudzība.
  3. Būvuzraudzība.
  4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 3 877 396,31 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 2 659 288,32 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 038 254,37 EUR, Valsts budžeta dotācija – 99 723,31 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 299 169,94 EUR, cits publiskais finansējums 222 140,70 EUR.
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 1 218 107,99 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 18.septembra līdz 2020.gada 17.septembrim.
Projekta vadītāja: Zane Peļņa
Kontaktinformācija: tālr. +371 63700138, mob. +371 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

JAUNUMI

26.02.2020.

26. februārī, svinīgi tika atklāta pārbūvētā Uzvaras iela Dobelē. Atklāšanas pasākumā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints Karols savās uzrunās izcēla to, ka šī projekta ietvaros ir veikts dažādu darbu kopums. Pārbūves ietvaros ir veikta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, seguma pārbūve, pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija. Izbūvēts gājēju celiņš un ierīkots ielas apgaismojums visas ielas garumā.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī uzņēmumu pārstāvji, kuri darbojas Uzvaras ielā. Uzņēmuma SIA “Baltic Candles Ltd” direktore Zita Sāviča uzsvēra, ka veiktie ielas pārbūves darbi rada drošības sajūtu gan darbiniekiem, gan arī citiem, kuri pārvietojās pa Uzvaras ielu, ņemot vērā, ka ir izbūvēti gājēju celiņi, ierīkots ielas apgaismojums, kas ir īpaši svarīgi pārvietojoties diennakts tumšajā laikā.

Pēc svinīgās lentes griešanas tika izteikta pateicība būvdarbu veicējiem: SIA “Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājam Gintam Karolam, SIA “Saldus ceļinieks” būvdarbu vadītājam Mārim Miķelsonam, kā arī SIA “Projekts 3” autoruzraugam Uldim Pūcītim.

att
att

Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 63720936
E-pasts: santa.savicka@dobele.lv

09.01.2020.

Piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros 2018.gadā tika uzsākta projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)" īstenošana, ID Nr. 5.6.2.0/16/I/023.

Projekta mērķis bija veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Īsi pirms pagājušiem Ziemassvētkiem Būvniecības valsts kontroles birojs pārbūvēto Uzvaras ielu ir pieņēmis ekspluatācijā. Īstenojot projektu ir pārbūvēta Uzvaras iela Dobeles pilsētā, par kopējo summu 3 741 505,29 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 2 260 395,07 EUR un valsts budžeta dotācija 99 723,31 EUR,  pārējās izmaksas segtas no pašvaldības budžeta, ņemot aizdevumu Valsts kasē. Būvdarbus no 2018.gada jūnija līdz 2019.gada novembrim veica SIA "SALDUS CEĻINIEKS".

Projekta īstenošanas rezultātā ir pārbūvēta Uzvaras iela, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums. Pārbūves ietvaros ir veikta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, seguma pārbūve, pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija. Izbūvēts gājēju celiņš un ierīkots ielas apgaismojums visas ielas garumā.

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja
Zane Peļņa

20.08.2019.

Pilsētā joprojām turpinās būvdarbi Uzvaras ielā, kurus veic būvuzņēmējs SIA “Saldus ceļinieks” un viņa piesaistītie apakšuzņēmēji.

att

Būvdarbu process ir sarežģīts, vienlaicīgi jāveic gan būvdarbi, gan jānodrošina transporta kustība. Patreiz noris pēdējie pazemes komunikāciju izbūves darbi ielas posmā no Parka ielas līdz Smilšu ielai, kas tiks pabeigti septembra sākumā. 19.augustā būvuzņēmējs atsāka šķembu pamata virskārtas un karstā asfalta apakškārtas izbūvi posmos,  kur ir pabeigta pazemes komunikaciju izbūve - no bijušā SCO līdz Smilšu ielai un no Parka ielas līdz Muldavas ielai. Pēc pēdējo pazemes komunikāciju izbūves tiks izbūvētas ielas konstruktīvās kārtas un ieklāts asfalts jau visā Uzvaras ielā.

att

Ir jārēķinās, ka būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, tad līdz septembra beigām visā Uzvaras ielā būs ieklātas visas asfalta kārtas. Ielas pārbūves darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.

 

04.04.2019.

SIA “Saldus ceļinieks” informē, ka 4. aprīlī vakarā tiks atvērts satiksmei Uzvaras un Muldavas ielas krustojums Dobelē.

Uzvaras ielā saglabājas satiksmes ierobežojums divos posmos, nodrošinot transporta reverso kustību ar luksoforiem un ceļa zīmēm.

att

14.03.2019.

SIA “Saldus ceļinieks” ar šā gada 19.martu atsāks Uzvaras ielas pārbūves darbus posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO Dobelē.

Iesākumā būvdarbi tiks veikti un ierobežota satiksme divos posmos:

  1. Tiks slēgts Uzvaras un Muldavas ielas krustojums (Muldavas ielas pieslēgums) un ierobežota satiksme Uzvaras ielas labā pusē posmā no Muldavas ielas līdz Noliktavas ielai (iebrauktuve uz SIA “Dobeles ūdens”). Satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un luksoforiem, nodrošinot reversīvo transporta plūsmu
  2. Tiks ierobežota satiksme Uzvaras ielas kreisā pusē posmā no ELAGRO TRADE iebrauktuves līdz Miera ielai ("OKTĀNS"), satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm un luksoforiem, nodrošinot reversīvo transporta plūsmu

Būvdarbu laikā epizodiski tiks liegta piekļūšana mājām un uzņēmumu teritorijām ar transportu, par ko iedzīvotāji tiks laicīgi informēti.

SIA “Saldus ceļinieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus ar izpratni uztvert satiksmes ierobežojumus. Ievērojiet ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

 

14.01.2019.

Jau vairāk kā piecus mēnešus SIA “Saldus ceļinieks” un viņa piesaistītie apakšuzņēmēji veic būvdarbus Uzvaras ielā Dobelē. Ir pabeigta apakšzemes komunikāciju (ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, sakaru kabeļu kanalizācijas)  izbūve posmā no Brīvības ielas līdz Muldavas ielai un posmā no Miera ielas līdz autobusu pieturai SCO. Minētajos posmos ir izbūvētas ielas konstruktīvās kārtas (salizturīgā kārta, šķembu maisījuma 0/56 un 0/45 pamatu kārtas) līdz asfalta apakškārtai ieskaitot, izņemot 300 m posmu pie Sociālā dienesta grupu dzīvokļu mājas. Ir izbūvēti visi trīs smilšu un naftas produktu ķērāji (Uzvaras ielā pie SIA "EAST METAL, Miera ielas pieslēgumā un Uzvaras ielā 11) lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmās. Ir veikti darbi Smilšu un Miera ielas posmā, kas pieslēdzas Uzvaras ielai - izbūvēta sadzīves un lietus ūdeņu kanalizācija. Ja laika apstākļi būs piemēroti zemes darbu veikšanai un pazemes komunikāciju izbūvei, tad darbi turpināsies janvārī, pēc tam objektā būs tehnoloģiskais pārtraukums. Uz Uzvaras ielas ceļa būvdarbi decembra mēnesī tika pārtraukti.

Būvdarbus uzņēmējs Uzvaras ielā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma plāno atsākt 2019.gada martā, aprīlī, ja vien būs labvēlīgi laika apstākļi zemes darbu atsākšanai.

 

26.09.2018.

Būvdarbus Dobelē, Uzvaras ielā SIA “Saldus ceļinieks” uzsāka 2018. gada 2. jūlijā. Pašreiz darbi notiek divos Uzvaras ielas posmos: 1) 250 m posmā ielas sākumā no Brīvības ielas līdz Muldavas ielai; 2) 760 m posmā ielas beigās no Miera ielas līdz autobusu pieturai SCO.

Posms no Brīvības ielas līdz Muldavas ielai transporta kustībai ir slēgts, satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu – Stacijas un Muldavas ielu. Ir veikta asfalta seguma demontāža un ierakuma izbūve, ir izbūvēts un pārslēgts ūdensvads, izbūvēta sadzīves kanalizācija, un pašreiz notiek tās pārslēgšanas darbi. Tiks uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Pēc pazemes komunikāciju izbūves tiks veikta ielas konstruktīvo kārtu (salizturīgās kārtas, šķembu pamata un asfalta apakškārtas) izbūve un gājēju ietves izbūve.

Posmā no Miera ielas līdz autobusu pieturai SCO transporta kustība ir ierobežota, reverso transporta kustību organizējot ar regulējamu luksoforu. Ir veikta asfalta seguma demontāža un ierakuma izbūve. Tiek izbūvēts ūdensvads, spiedvada sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija ar smilšu un naftas produktu atdalītāju. Paralēli minētajiem darbiem tiek pārcelti esošie sakaru un elektrotīklu kabeļi, izbūvēti jauni ielas apgaismojuma kabeļi un komunikācijas. Pēc pazemes komunikāciju izbūves tiek veikta ielas konstruktīvo kārtu izbūve. 400 m posmā ir izbūvēta salizturīgā kārta un šķembu pamata apakškārta. Tiks uzsākta gājēju ietves izbūve.

Visas ielas pārbūves posmā ir veikta koku zāģēšana un vainaga koriģēšana. Būvuzņēmējs plāno, kad laika apstākļi būs labvēlīgi, lai pārbūvētajos ielas posmos varētu ieklāt asfalta apakškārtu. Jebkurā gadījumā minētajos Uzvaras ielas posmos ziemā satiksme netiks ierobežota un jauni ielas pārbūves posmi netiks atvērti. Ja vēlā rudenī un ziemā laika apstākļi būs labvēlīgi būvdarbu veikšanai, tad tiks uzsākti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Miera un Smilšu ielā.

No malas skatoties, varbūt liekas, ka būvdarbi norit lēni, bet katras pazemes komunikācijas (ūdensvada, saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas, sakaru un elektrotīklu kabeļu) izbūvei ir savs būvniecības tehnoloģiskais un pārbaudes process, kam ir paredzēta noteikta secība, un tie nenotiek reizē. Kamēr nav izbūvēta un pieslēgta jaunā komunikācija, veco demontēt nav iespējams, nedz arī veikt blakus paredzēto komunikāciju izbūvi. Savukārt, tikai pēc pazemes komunikāciju izbūves var uzsākt ielas un gājēju ietves konstruktīvo kārtu (salizturīgās kārtas, šķembu pamatu, asfalta kārtu, bruģa segumu) izbūvi.

SIA "Saldus ceļinieks" darbus plāno pabeigt 2019. gada rudenī.

Būvuzņēmējs saka paldies Dobeles novada pašvaldībai par sapratni un uzsver, ka līdzšinējā saziņa ar pašvaldību, Uzvaras ielā esošajiem uzņēmējiem un zemju īpašniekiem, kurus skar ielas pārbūves darbi, ir bijusi laba.

att
att

02.07.2018.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Saldus ceļinieks” par Uzvaras ielas pārbūves darbiem (posmā no Brīvības ielas līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā, 2.jūlijā tiek uzsākti būvdarbi - trases nospraušanas, asfalta seguma un citu konstrukciju nojaukšanas darbi un zemes klātnes ierakuma izbūve.

Dobeles novada pašvaldība informē, ka, sākot ar otrdienu, 3. jūliju, būs slēgta satiksme Uzvaras ielas posmā no Brīvības ielas līdz Muldavas ielai, satiksmi novirzot pa Muldavas un Stacijas ielām.

Piekļuve doktorātam pa Uzvaras ielu no Muldavas ielas puses tiks nodrošināta.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus ar izpratni uztvert satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

 

24.05.2018.

24. maijā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Saldus Ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints Karols parakstīja līgumu par Uzvaras ielas (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā pārbūvi.

2017.gada 18.septembrī Dobeles novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija" (2.posms) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Īstenojot projektu tiks pārbūvēta Uzvaras iela (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā par kopējo summu 3 141 493,36 EUR (bez PVN), to skaitā 2 038 254,37 EUR ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Pārējās izmaksas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, tiks segtas no pašvaldības budžeta, kā arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Paredzamais būvdarbu laiks ir 18 mēneši.