Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: "Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā" (Nr. 3.3.1.0/16/I/030)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"

2.atlases kārta "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: uzlabot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā, pārbūvējot Lauku ielu Dobeles pilsētā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Lauku ielas pārbūve Dobeles pilsētā, kas ir funkcionāls savienojums ar teritorijām, kas saistītas ar komercdarbību. Tiks izbūvēta un sakārtota ar ielu saistītā infrastruktūra – lietus ūdens kanalizācija ar vaļējo novadgrāvju sistēmu, elektroenerģijas infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu. Tiks veikta pašteces sadzīves kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēguma izbūve, ūdensvada tīklu izbūve un pārbūve, video novērošanas tīklu izbūve un vājstrāvu tīklu pārbūve.
  2. Būvdarbu autoruzraudzība.
  3. Būvdarbu būvuzraudzība.
  4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 300 612,06 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 460 723,10 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 391 614,64 EUR, Valsts budžeta dotācija – 17 277,11 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 51 831,35 EUR
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 839 888,96 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 20.septembra līdz 2019.gada 19.martam.

Projekta vadītājs: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: tālr. +371 63700138, mob. +371 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

JAUNUMI

03.01.2019.

2018. gada nogalē, īsi pirms Ziemassvētkiem, Lauku iela (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) ir nodota ekspluatācijā.

Īstenojot ielas pārbūves darbus, ir sasniegts projekta mērķis - uzlabota publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā.

Projekta īstenošanas rezultātā Lauku iela, kas ir funkcionāls savienojums ar pilsētas rūpnieciskās apbūves teritoriju, ir pārbūvēta 1000 m garumā. Veicot ielas pārbūvi, ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija ar vaļējo novadgrāvju sistēmu, pašteces sadzīves kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgums un ūdensvada tīkli, kā arī izbūvēts gājēju celiņš un ielas apgaismojums, pārbūvēti vājstrāvu tīkli un izbūvēti videonovērošanas tīkli.  

Īstenojot projektu, Lauku iela Dobeles pilsētā ir pārbūvēta par kopējo summu 1 330 329,02 EUR. Projekta attiecināmie izdevumi ir 490 440,06 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 391 614,64 euro, valsts budžeta dotācija 24 706,36 euro un pašvaldības finansējums 74 119,06 euro. Projekta neattiecināmie izdevumi 839 888,96 euro.

att

21.09.2018.

Jau no šā gada aprīļa mēneša Lauku ielā notiek būvdarbi. Tos plānots pabeigt novembra mēnesī.

Iela pirms būvniecības darbu uzsākšanas bija ļoti kritiskā stāvoklī, bija apgrūtināta transporta kustība gan tajā esošajiem uzņēmumiem, gan privātmāju iedzīvotājiem.

Arī būvdarbu laikā transporta kustība ir apgrūtināta, taču tas ir pārejoši, un jau šī gada beigās varēs braukt pa kvalitatīvi pārbūvētu ielu.

Būvdarbi ielā notiek pa posmiem, lai netiktu pārtraukta piekļuve ražošanas uzņēmumiem, kuriem tieši vasarā ir saspringts darba periods. Iela aiz SIA "Brikers Latvija" teritorijas agrā pavasarī izskatījās pavisam citādi, bet nu jau ir ieguvusi savas jaunās aprises. Vēl pavisam nedaudz un Lauku iela būs gatava pilnā apjomā.

att
att

24.04.2018.

 

att

Informācija iedzīvotājiem / uzņēmējiem:

Informējam, ka no 2018.gada 23.aprīļa uzsākti būvdarbi Lauku ielā – posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98, Dobeles pilsētā, saistībā ar ielas pārbūves projektu.

Lauku ielas posma pārbūve varētu ilgt aptuveni līdz 2018.gada novembrim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus ar izpratni uztvert neizbēgamus satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

Mēs būvējam Jums!
SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""

 

22.02.2018.

2017.gada 20.septembrī Dobeles novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā" īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Īstenojot projektu, Dobeles pilsētā tiks pārbūvēta Lauku iela (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) par kopējo summu 1 078 017,47 euro (bez PVN). Ielas pārbūves darbus īstenos SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"".

Būvdarbi tiks uzsākti 2018.gada martā un ilgs 9 mēnešus. Tiks veikta Lauku ielas pārbūve Dobeles pilsētā, kas ir funkcionāls savienojums ar teritorijām, kas saistītas ar komercdarbību, kā arī izbūvēta un sakārtota ar ielu saistītā infrastruktūra.

att
att