Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts “Regeneration, Development and Maintenance of Public Territories with Environmental Problems ”Land CLEAN” (LLI-408)

"Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros 1.prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā”

Mērķis: atjaunot publiskās teritorijas ar vides problēmām, attīstīt tās kā atpūtas zonas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem

Projekta vadošais partnerisDobeles novada pašvaldība (LV),

partneris- Biržu Reģionālā parka direkcija (LT).

Galvenās aktivitātes:

 1. Ieguldījumi infrastruktūrā- “Bērzes kreisā krasta labiekārtošana 1. kārta” realizācija, kā rezultātā tiks labiekārtota  līdz šim  neizmantotā pļava aiz Dobeles mūzikas skolas, tiks izbūvēti:
  • gājēju celiņi;
  • apgaismojums;
  • uzstādīti atpūtas soliņi,  velosipēdu novietnes, atkritumu tvertnes;
  • izveidots amfiteātris pļavas reljefā;
  • izbūvētas laipas līdz upes krastam ar skatu laukumu uz Livonijas ordeņa pilsdrupām;
  • labiekārtots dīķis ar strūklaku.
 2. Organizētas 2 partneru konferences
 3. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens partneru speciālistiem ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu degradēto teritoriju attīstību abās valstīs.
 4. Organizēti 2 partneru mākslas skolu audzēkņu plenēri.
 5. Nodrošināta projekta publicitāte

Kopējās attiecināmās izmaksas abiem partneriem:  710 036,32 EUR
ERAF finansējums:  603 530, 87 EUR
Partneru līdzfinansējums: 106 505,45 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis - 2020. gada 30. septembris
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija:
t. +371 63720931, t. +371 29187997
taiga.gribuste@dobele.lv

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

25.09.2020.

Projekts “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība” LandCLEAN” (Nr. LLI–408)  tuvojas izskaņai.

Šā gada 23. un 24. septembrī norisinājās pēdējie partneru sadarbības pasākumi - konference “Teritoriju ar vides problēmām revitalizācija un attīstības perspektīvas valsts un privātajā sektorā” Dobelē un konference “Degradēto objektu pielāgošana sabiedrības vajadzībām” Biržos.

Sakarā ar sarežģītiem robežu šķērsošanas apstākļiem Covid 19 izplatības laikā,  dalībniekiem no Latvijas  Dobeles konference tika organizēta klātienē – 40 dažādu Latvijas pašvaldību attīstības un teritorijas plānotājiem, būvvalžu speciālistiem, apsaimniekotājiem bija iespēja iepazīties ar plaša spektra speciālistu zināšanām un pieredzi, kā arī iepazīt citu pašvaldību pieredzi degradēto teritoriju attīstībā “INTERREG” programmas 2014 .- 2020. gadu programmas ietvaros. 24 Lietuvas dalībniekiem konference tika nodrošināta online ar tulkojumu lietuviešu valodā.

Savukārt projekta partneri – Biržu reģionālā parka direkcija - 24. septembrī visiem dalībniekiem rīkoja konferenci attālināti, tajā piedalījās 17 speciālisti no Latvijas un 43 no Lietuvas.

23.09.2020. konferences prezentāciju materiāli
Prezentācija 

24.09.2020. konferences prezentāciju materiāli

Projektā plānotie rezultāti ir pilnībā sasniegti - 3,46 ha lielā teritorija Dobeles Vēsturiskajā centrā Pļavas ielā 3 ir atjaunota un izveidota par pievilcīgu atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un viesiem, Biržu Reģionālā parka direkcija sakārtoja 2 teritorijas- piepilsētas teritoriju 1,38 ha pie ezera attīrīja no sagruvušu ēku pamatiem un  labiekārtoja, kā arī Biržu reģionālā parka tuvumā nojauca pussagruvušas garāžas un izbūvēja izstāžu zāles paplašinājumu.

Partneri kopīgi guva pieredzi  degradēto teritoriju revitalizācijā Somijā (Kotka) un ar gūto pieredzi dalījās savās  konferencēs.

2019. gada vasarā abu partneru Mākslas skolu audzēkņi piedalījās divos mākslas plenēros jaunizveidotajos infrastruktūras objektos un organizēja darbu izstādi sabiedrības informēšanai.

att
att

 

att
att

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
tālr. +371 63720931

28.08.2019.

Dobeles mākslas skolas audzēkņi un skolotāji viesojās Biržu novadā Lietuvā.

26.augustā tika īstenota kārtējā partneru kopīgā projekta aktivitāte. Tās  ietvaros 13 Dobeles mākslas skolas audzēkņi kopā ar skolotājām Initu Vilku un Aivu Bulmeri devās uz Biržiem, lai kopā ar Biržu mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem piedalītos mākslas plenērā Biržu pils apkārtnē. Brīnišķīgi laikapstākļi un skaistā un daudzveidīgā pils un apkārtnes ainava, kā arī kopīga jautrība, rosināja mākslas darbu tapšanu. Popularizējot projektu, bērnu darbi tiks izstādīti mūsu projekta partneru- Biržu Reģionālā parka direkcijas- telpās.  Pasākumā piedalījās arī vietējā Biržu televīzija, kas intervēja bērnus, pedagogus, projektu vadītājus. Jāatzīmē, ka 5. jūnijā šāds plenērs ar Biržu bērnu piedalīšanos tika organizēts Dobelē, audzēkņi ar eļļas krītiņiem, akvareļiem un guašas krāsām gleznoja projektā labiekārtotu Bērzes upes kreiso krastu blakus Mūzikas skolai. 30 veiksmīgākie darbi  tika izstādīti Dobeles Centrālās bibliotēkas konferenču zālē.

att

Pasākuma otrajā daļā  bērni tika iepazīstināti ar Biržu Reģionālā parka apmeklētāju centra ēku. Tās tilpums pēc savas reljefa struktūras simbolizē karsta kritenes nogāžu uzbūvi, kad, iegrūstot zemei, atkailinās ģeoloģiskie slāņi, kas veidojušies no dažādiem iežiem. Arī griesti imitē kritenes. Līdz šim par šo bīstamo un Biržu apkārtnei ļoti raksturīgo dabas parādību bērni bija mācījušies ģeogrāfijas stundās skolā, nu bija iespēja redzēt šā procesa rezultātus un sekas savām acīm, un acis bija tiešām lielas, redzot pussagruvušas mājas un līdz 18 m dziļas bedres, kurās ik pa brīdim pazūd kāds mājdzīvnieks vai dārzā izaugusī raža, ir gadījies, ka iebrūk kāds braucamā ceļa posms. Ik gadu Biržu novadā veidojas no 10 līdz 20 šādas dažāda dziļuma bedres.

att

Viesmīlīgie partneri izrādīja arī citus Latvijas –Lietuvas programmas ietvaros tapušus apskates objektus- Kirkilu torni un koka laipu izveidotu pastaigas taku. Visi kopā šķērsoja Lietuvas visgarāko gājēju koka tiltu pāri Širvēnas ezeram. Tas ir 525 m garš un savieno Astravu un Biržu pilsētu. Astravas  muižas kompleksa teritorijā bērni un skolotāji ar prieku piedalījās foto sesijā pie akmens lauvām.

Patīkami, ka bērni un skolotāji vasaras brīvlaiku izmantoja gan profesionālai izaugsmei, gan lai iepazītu kaimiņu mākslas skolas audzēkņus un pedagogus. Šādas kopīgas aktivitātes palīdzēs veidot kopprojektus nākotnē.

05.07.2019. 

Latvijas un Lietuvas skolēni tiekas plenērā 

05.06.2019. norisinājās abu partneru mākslas skolu plenērs dabā, Pļavas ielā 3, Dobelē. Par audzēkņu mākslas darbu tēmu kļuva labiekārtotais  Bērzes upes kreisais krasts. Kopā pulcējās 100 dalībnieku - bērni un skolotāji. Bez gleznošanas tika organizētas savstarpēju iepazīšanos un jautrību veicinošas spēles. Biržu bērni apmeklēja Dobeles Mākslas skolas telpas, pārbūvēto Dobeles pilsētas kultūras namu, kur tajā laikā tika eksponēti šā gada skolas absolventu darbi.

Sadarbības rezultātā tapa audzēkņu darbu izstāde, kas izvietota Dobeles novada Centrālās bibliotēkas telpās un būs pieejama apmeklētājiem līdz augusta beigām.

att
att
att

27.05.2019.

GŪTA VĒRTĪGA PIEREDZE KOTKAS PILSĒTAS (SOMIJA) DEGRADĒTO TERITORIJU ATJAUNOŠANĀ

att

Laika posmā no 20.-23.maijam 9 Dobeles novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību speciālisti kopā ar partneriem no Lietuvas Biržu reģionālā parka direkcija (Lietuva) apmeklēja Somijas pilsētu Kotka, kas Eiropā un pasaulē ir atpazīstama ar saviem panākumiem degradēto teritoriju pārvēršanā par rekreācijas zonām un atpūtas vietu izveidi iedzīvotājiem.

Šī aktivitāte īstenota projektā “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība” (LandCLEAN LLI-408) INTERREG V-A Latvijas –Lietuvas programmas 2014- 2020 ietvaros.

Jāpiebilst, ka Kotka un tās osta bija krietni cietusi no kara laika darbībām, un iepriekš piekrastē bija labi attīstītā rūpnieciskā zona, taču pēc kara to nolēma neatjaunot iepriekšējiem mērķim, bet gan veidot dabas reljefā iederošos parkus.  Delegācijai bija iespēja iepazīties ar Kotkas pilsētas teritorijas plānojumu, saskaņā ar  kuru soli pa solim tiek veidota degradēto teritoriju apbūve, ieskaitot ostas reģionu. Šis plānojums ietver sevī  darbības līdz pat 2040.gadam un ir izgājis sabiedrības publiskās apspriedes. Tika apmeklēti vairāki pilsētas un piepilsētas parki, par to attīstību un apsaimniekošanu jau vairākus gadus ir atbildīgs pilsētas galvenais dārznieks, titulēts profesors Heikki Laaksonen. Iepriekš degradētas ostas teritorijā izveidots interaktīvais jūras muzejs Vellamo, kas vizuāli atgādina jūras vilni un ir ļoti pievilcīgs visa vecuma apmeklētājiem. Pilsētas centrā izveidoti 9 mazāki un lielāki, dažādiem mērķiem paredzēti parki, visiespaidīgākie no tiem ir Sapokka ūdens dārzs un skaistajām ūdens kaskādēm un akmens skulptūrām, kā arī lielākais no parkiem - Katarinas piekrastes parks, kas nu jau ir izveidojies par daudzu iedzīvotāju un viesu iemīlētu atpūtas vietu ar piknika galdiem un griliem, soliņiem, suņu pastaigu vietām, skrituļošanas celiņiem un trenažieriem. Ar katru gadu pieaug arī pasākumu skaits, kas piemēroti katras rekreācijas zonas plānojumam. Protams, kā vērtīga pieredze jāatzīmē somu kolēģu pieeja dabas mantojuma saglabāšanā un jaunu objektu izveidē, maksimāli integrējot tos jau esošajos dabas veidojumos. Atpūtas vietas plaši tiek izmantots akmens, pulēts granīts, koks. Katrā no parkiem ir kaut kādi elementi, kas interaktīvā veidā iepazīstina ar vietējo vēsturi un kultūru. Pateicoties šiem parkiem un lielam reģiona darbinieku ieguldītam darbam, Kotkai ir izdevies piesaistīt lielos kruīza kuģus, kas pusi dienas pavada Kotkas ostā un apskata pilsētas parkus, tādejādi pievienojot labus ienākumus reģionam.

att

Brauciena ietvaros tika apmeklēta vietējā ūdensapgādes un attīrīšanas kompānija “Kymen Vesi”, kas var palielīties ar modernu aprīkojumu, kas nepieciešams pamatīgai ūdens ķīmiskai attīrīšanai, taču mēs, Dobeles novada iedzīvotāji, varam būt apmierināti, ka mūsu dzeramais ūdens pēc attīrīšanas ir krietni bagātāks ar organismam nepieciešamiem minerāliem un citām “dzīvām” vielām.

Tāpat Latvijas un Lietuvas speciālisti tika iepazīstināti ar vietējās pašvaldības komunālo darbu, kas pašreiz ir ceļā uz jaunām pieejām.

att
att
att
att

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā gūtā pieredze tiks popularizēta abu partneru rīkotajās konferencēs 2019. gada rudenī Biržos un 2020.gada janvārī Dobelē, kuru galvenā tēma būs valsts politika, dažādas pieejas un pieredze degradēto teritoriju atjaunošanā un attīstība.

att

04.02.2019.

Šā gada sākumā tika pabeigti  vērienīgi teritorijas Pļavas 3 aiz Dobeles mūzikas skolas tīrīšanas un labiekārtošanas darbi, projekta ietvaros īstenota būvprojekta 1. kārta. Darbi tika uzsākti pagājušā gada vasarā, objekts nodots ekspluatācija 2019. gada 4. janvārī.

Plašā teritorijā tika veikti attīrīšanas darbi, celtniecības būvgružu izvešana, zemes atveseļošana, bojātu koku un krūmu zāģēšana. Pļavā Bērzes upes kreisajā krastā izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, iztīrīts dīķis un tajā iekārtota strūklaka, tās centrālais simbols ir šai pļavai raksturīgais  augs - purva cirvene. Dabas reljefā Izbūvēts amfiteātris un neliela bruģēta skatuvīte, kur gada siltajā periodā vietējie iedzīvotāji varēs baudīt nelielus koncertiņus vai teātra uzvedumus ar vietējo un viesmākslinieku piedalīšanos. Pieeju pie Bērzes upes un pastaigu gar to nodrošina izbūvētās koka laipas, izveidots skata laukums ar upes labā krasta un Livonijas ordeņa pilsdrupu ainavu. Domājot par teritorijas turpmāko attīstību,  izbūvēta laivu piestātne. Visa teritorija un laipu klājs ir izgaisoti, pastaiga šajā rekreācijas zonā ir patīkama gan pa dienu, gan vakarā. Uzstādīti labiekārtojuma elementi- soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes. Teritorija ir atdzimusi un kopā jau atjaunoto mūzikas skolu un senajām pilsdrupām veido pievilcīgu ainavu Dobeles pilsētas  vēsturiskajā centrā.

att
att
att

Kopā ar projekta partneri Biržu Reģionālo parku maijā novada speciālistiem, kas saistīti ar pašvaldībai piederošo teritoriju attīstību un apsaimniekošanu, paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas pilsētu Kotka un tās apkārtni, šīs vietas speciālistiem ir liela pieredze un panākumi degradēto teritoriju atjaunošanā un izmantošanā. Zināšanas un jaunas pieejas tiks nodotas pārrobežā organizētajās konferencēs plašākai auditorijai.

 

07.09.2018.

Kopš jūnija beigām ir uzsākti un aktīvi turpinās darbi objektā “ Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) adresē Pļavas 3.

Darbus veic būvfirma “Ceļinieks 01”, līgums parakstīts šā gada 5.jūnijā, ar kuru jau iepriekš pašvaldībai  ir bijusi veiksmīga sadarbība.

 1. kārtas ietvaros jau praktiski attīrīta no būvgružiem un cita veida piesārņojuma visa projektējamā teritorija, iztīrīts esošais dīķis, nostiprinātas tā malas, tiek būvēts gājēju celiņš. Ņemot vērā, ka teritorija tuvāk upei ir ļoti purvaina, daudz darba tiek ieguldīts pamatnes nostiprināšanai. Visā teritorijā ir ieguldītas drenāžas  lietus ūdens novadīšanai, uzsākta pāļu dzīšana laipu, skata laukuma un laivu piestātnes pamatnes izbūvei. Laikapstākļi ir pateicīgi, lai paveiktu visu ieplānoto 7 mēnešos.

Labiekārtojamā teritorija tiks savienota ar pārbūvētās Dobeles mūzikas skolas teritoriju, kopā veidojot lielisku ainavu pilsētas vēsturiskajā centrā.

att
att
att
att