Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: “Ielu apgaismojuma ierīkošana Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” (Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000001)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Ierīkot ielu apgaismojumu Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā, uzlabojot pagasta iedzīvotāju drošību, dzīves kvalitāti, ērtu un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

Projekta ietvaros Kaķenieku ciema Skolas ielā, Draudzības ielā un Upes ielā ir izbūvēts energoefektīvs ielu apgaismojums, uzstādot 20 LED gaismekļus ar automātisku apgaismojuma dimmēšanu jeb gaismas intensitātes regulēšanu. Tādējādi vietējiem iedzīvotājiem ir nodrošināta komfortabla, droša un pievilcīga dzīves vide, kā arī ir izveidota moderna un energoefektīva ielu apgaismošanas sistēma.

Attiecināmās izmaksas (ar PVN): 33 154,00 EUR, t. sk.,
Būvprojekta izstrāde 2 783,00 EUR;
Būvdarbi 30 008,00 EUR;
Autoruzraudzība 363,00 EUR.

Neattiecināmās izmaksas (ar PVN):
Būvuzraudzība 1 379,40 EUR.

ELFLA finansējums: 29 838,60 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 4 694,80 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada septembris – 2021. gada oktobris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +371 63700126, +371 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv