Statuss:
Noslēdzies
projekts
att

08.11.2017.

Izbūvēts gājēju un veloceliņš no Elektrības ielas līdz Virkus kapu pagriezienam

Viens no šā gada novadam nozīmīgākajiem publiskiem būvobjektiem ir pabeigts - ar biedrības “Dobeles Lauku partnerība” atbalstu un Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai līdzfinansējumu 45 000 EUR apmērā tapis gājēju un veloceliņš posmā no Elektrības ielas Dobelē līdz Virkus kapu pagriezienam. Projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novada Virkus kapu sasniedzamības uzlabošanai” (Nr.17-06-AL30-A019.2201-000005) kopējais finansējums ir 219 637,82 EUR, ieskaitot būvprojekta izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzības izmaksas.

Virkus kapi, kas ir izveidoti ap 1850. gadu un ir lielākie Dobeles novadā, atrodas pilsētas tuvumā, tomēr, lai tos sasniegtu, gājējiem un velobraucējiem bija vairāk nekā puskilometrs jāveic pa valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki brauktuves nomali. Visos gadalaikos kapus apmeklē liels iedzīvotāju skaits un rudens un ziemas tumšajā periodā gājēju drošības jautājums kļuva vēl aktuālāks.

Īstenotā projekta rezultātā ceļa zemes nodalījuma joslā izbūvēts asfaltēts, vides pieejamības prasībām atbilstošs celiņš, atdalīts no brauktuves ar drošības barjerām. Papildus izbūvētais apgaismojums nodrošina, ka gājējs vai velobraucējs tiks savlaicīgi pamanīts diennakts tumšajā laikā. Paredzēta arī atpūtas vieta - soliņš ar atkritumu urnu un velonovietni.

Izbūvētais gājēju un veloceliņš ir loģisks turpinājums iepriekš Brīvības ielā izbūvētam celiņam.

Būvprojektu izstrādāja un nodrošināja autoruzraudzību SIA "BM projekts", būvdarbus veica SIA “Ceļinieks 01”, būvdarbus uzraudzīja SIA “Bērziņa būvfirma”.  

Projekta mērķis - izveidot Dobeles novada Bērzes pagasta teritorijā publisko infrastruktūru, kas nodrošinās novada iedzīvotājiem - gājējiem un velobraucējiem - drošu Virkus kapu sasniedzamību un veicinās pakalpojuma attīstību, ir sasniegts.

Šā gada 23. oktobrī objekts pieņemts ekspluatācijā un 7. novembrī notika oficiāla gājēju un veloceliņa atklāšana.

 

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja

att
att
att

Projekts „Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novada Virkus kapu sasniedzamības uzlabošanai “ (Nr.17-06-AL30-A019.2201-000005)

Darbības programma: Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju- publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot  Dobeles novada Bērzes pagasta teritorijā publisko infrastruktūru, kas nodrošinās novada iedzīvotājiem- gājējiem un velobraucējiem- drošu  Virkus kapu sasniedzamību un veicinās pakalpojuma attīstību. 

Galvenās aktivitātes:

  1. Izbūvēt apgaismotu gājēju un veloceliņu posmā no Elektrības ielas līdz pagriezienam uz Virkus kapiem, nodrošinot vides pieejamību objektā.
  2. Nodrošināt publicitātes pasākumus.

Kopējās izmaksas: EUR 219 637,82 EUR (ieskaitot būvprojekta izstrādes izmaksas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas)

Attiecināmās izmaksas: 50 000,00 EUR

Publiskais finansējums: 45 000,00 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 174 637,82 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūnijs – 2018.gada jūlijs

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija:  t. +371 63720931, t.+371 29187997taiga.gribuste@dobele.lv