eiropa_pilsoniem_logo

Projekts: "E.urope W.eek for Y.outh (E.W.Y. 2015)" "Eiropa - nedēļa jaunatnei"
(Id. Nr.558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT)

Programma: "Eiropa pilsoņiem" apakšprogrammas "Demokrātiskā iesaistīšanās un politiskā līdzdalība" pasākumā "Pilsētu sadraudzība"

Projekta mērķis: veicināt diskusijas par pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību jauniešu vidū Eiropas līmenī un jauniešu labklājības celšanas iespējām Eiropā, kā arī tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem un paaugstināt pilsoņu izpratni par Eiropas politikas jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. Sadarbības pasākums 15 jauniešiem, 2 pedagogiem un 3 pašvaldības pārstāvjiem no Dobeles novada Trivero (Itālijā);
  2. ​Prezentācijas sagatavošana par sava novada politika jaunatnes jautājumos;
  3. Iesaistīšanās projektā rīkotajās aktivitātēs un diskusijās,
  4. Savas valsts kultūras popularizēšana;
  5. Projekta publicitātes nodrošināšana.

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 7 000,00 EUR 

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 5.oktobris līdz 12.oktobrim

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: taiga.gribuste@dobele.lv  tālr.: +371 63720931; fakss +371 63722463

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

JAUNIEŠI VĒLAS VEIDOT SAVU DZĪVI LABĀKU

2014. gada nogalē tika apstiprināts Itālijas Trivero pašvaldības projekts "E.urope W.eek for Y.outh (E.W.Y. 2015)" (Id. Nr.558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT) Eiropas Savienības Europe for Citizens programme 2014-2020 (programmā Eiropa - Pilsoņiem)kurā Dobeles novada pašvaldība kopā ar Jelgavas novada pašvaldību piedalīsies kā partneri no Latvijas. Pavisam projektā iesaistīti 10 partneri no 5 dalībvalstīm.

Tas veicinās Eiropas pilsoniskuma izpratni un demokrātijas attīstību kopumā, tas ietver sevī arī izpratnes veidošanu par Eiropas Savienības vērtībām, to kultivēšanu ikdienas dzīvē. Šā gada oktobrī ( no 6.10.2015. līdz 12.10.2015.) mūsu delegācija 20 cilvēku sastāvā, galvenokārt novada vidusskolēni, dosies uz Itāliju, lai piedalītos dažādos pasākumos, kuru mērķis ir iesaistīt jauniešus diskusijās par jaunatnes labklājības celšanu, par kopējām problēmām un to risināšanas iespējām Eiropas Savienības ietvaros, ieskaitot izglītības iegūšanu, bezdarba mazināšanu, sociālo aizsargātību, līdzdalību Eiropas politikas veidošanā u.c. jomas.

Programmā paredzētas debates, pieredzes apmaiņas vizītes uz kaimiņu pašvaldībām, sportu un veselīgu dzīvesveidu popularizējošas kopējas aktivitātes.

Katrai delegācijai būs iespēja iepazīstināt ar savu valsti un pašvaldību, demonstrējot pašu sagatavoto video prezentāciju un priekšnesumus, kas atspoguļo mūsu kultūras mantojumu.

Projekta noslēgumā delegāciju amatpersonas parakstīs dokumentu, kas apliecina oficiālu sadraudzības pilsētu statusa nostiprināšanu.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzkatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Jaunumi:

 

23.10.2015.

Jaunieši atgriezušies no Eiropas Jaunatnes nedēļas Itālijā

Aizvadīta zināšanu, iespaidu un jaunas pieredzes bagāta nedēļa Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem" finansētajā projektā „Eiropa - nedēļa jaunatnei (E.W.Y. 2015)", Nr. 558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT.

Tās ietvaros 15 Dobeles novada jaunieši no Dobeles 1.vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, divi pedagogi un trīs pašvaldības darbinieki aktīvi līdzdarbojās visās Itālijas Trivero pašvaldības organizētajās aktivitātēs.

img_3365_1.jpg

Projekts norisinājās no 5. līdz 12. oktobrim. Līdztekus Itālijas, Rumānijas, Polijas, Horvātijas, kā arī Jelgavas novada jauniešiem, mūsējie piedalījās starptautiski jauktās darba grupās, veidojot un prezentējot savu iedomāto Eiropas Savienību (ES) ar tās karogu, valūtu, valodu, brīvības un izteiksmes veidu. Jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par ES dalībvalstīm, to galvaspilsētām un valdību vadītājiem, debatēt un brīvi izteikties par jaunatnes labklājības celšanas iespējām.

img_2837_1.jpg

Visi kopīgi spēlēja sporta spēles, iepazina vietējo dabu, kultūru un tradīcijas, kāpa Biella reģiona kalnos, tālumā saskatot Monte Rosa jeb otru augstāko virsotni Alpu kalnos un Eiropā, piedalījās orientēšanās spēlē pa Trivero, degustēja vietējās siera šķirnes, mala kukurūzas graudus senās dzirnavās. Īpašs pasākums bija pašu salasīto kastaņu cepšana - kā kāds teica, tādas latviešu cūku pupas vien ir, tikai saldenas. Ik dienu bija iespēja nobaudīt tradicionālo itāļu ēdienu - pastu - ar dažādām mērcītēm, tā jauniešu vidū radās sauklis „Laiks pastai!".

img_2798_1.jpg

Jaunieši dzīvoja Trivero hostelī kopā ar skolotājiem, gūstot lielisku pieredzi savstarpējai komunikācijai bez pieejas internetam. Brīvajā laikā delegācijas mācīja viena otrai dažādas spēles, savu valodu, galda tradīcijas. Projekts ļāva novērtēt svešvalodu zināšanu nepieciešamību, laužot visāda veida saskarsmes barjeras un stereotipus.

img_3286_1.jpg

Pasākuma kulminācija bija Latviešu kultūras vakars Pray pašvaldībā, kurā kopā ar Jelgavas novada deju kolektīva „Audzis" jauniešiem prezentējām mūsu valsti Latviju ar tās skaistajām tautasdziesmām un dejām, iesaistot rotaļās un līdzdziedāšanā vietējos iedzīvotājus un citu delegāciju dalībniekus. Vakars izvērtās ļoti veiksmīgs, un jauniešu uzstāšanās tika uzņemta ar skaļām ovācijām. Cilvēki atzinās mīlestībā Latvijai un tās bagātajai kultūrai, citu valstu projekta dalībnieki un vietējie labprāt fotografējās ar mūsu jauniešiem. Mēs arī prezentējām savu novadu un tā tradīcijas, jauniešu iespējas, pastāstījām klātesošajiem, kā Latvija miera ceļā ieguva neatkarību. Pasākuma izskaņā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas jaunieši lika priekšā pašceptās piparkūkas, kā arī latviešu ēdienus - rupjmaizi, sieru, medu, šokolādi, konfektes "Gotiņa", ikvienu klātesošo aicinot to visu nogaršot.
Īpašais paldies skolotājiem Raimondam Bulmeram un Kristapam Auzānam, Indrai Sproģei un Irēnai Miķelsonei, kas sagatavoja un iedvesmoja mūsu jauniešus šim pasākumam!

Svinīgajā projekta noslēguma ceremonijā Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs parakstīja daudzpusēju sadarbības līgumu starp projektā iesaistītajām pašvaldībām - Dobeles un Jelgavas novadiem (Latvija), Wachock pašvaldību (Polija), Deta pašvaldību (Rumānija), Erdut pašvaldību (Horvātija), Trivero, Mosso, Valle Mosso, Pray, Soprana un Coggiola pašvaldībām (Itālija).

Ir sasniegts projekta mērķis veicināt diskusijas par pilsoņu demokrātisko līdzdalību jauniešu vidū Eiropas līmenī un jauniešu labklājības celšanas iespējām Eiropā, kā arī paaugstināt pilsoņu izpratni par Eiropas politikas jautājumiem.

img_3071_1.jpg

Sadarbība ir uzsākta, vēlamies to turpināt daudzveidīgos kopīgi īstenotos projektos.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja