Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/016) 

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

2. atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās.

Projekta mērķis: Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, izglītības kvalitātes uzlabošana, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

  1. Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, Dobelē.
  2. Dabaszinātņu mācību centra būvniecība Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas vajadzībām, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošana Dzirnavu ielā 2, Dobelē.
  3. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē.
  4. Būvdarbu autoruzraudzība.
  5. Būvdarbu būvuzraudzība.
  6. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 11 780 177,03 EUR, tai skaitā:

  • kopējās attiecināmās izmaksas 6 439 685,77 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 3 501 820,47 EUR, Valsts budžeta dotācija – 734 466,47 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 203 398,83 EUR
  • kopējās neattiecināmās izmaksas 5 340 491,26 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada 28. septembra līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

JAUNUMI

10.03.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2018. gada 19. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekta īstenošanu.

Kā pirmā no projekta aktivitātēm ir uzsākta jaunas un modernas Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība. Dienesta viesnīcas ēkā paredzēti 28 divvietīgie un divi četrvietīgie numuriņi, kurā būs iespējams izmitināt 64 personas. Tāpat ēkā plānota ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs transformēt mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

Dienesta viesnīcas būvprojektu ir izstrādājusi PS “BūveForma&Mark”, ēkas būvniecību veic SIA “Bildberg”, būvuzraudzību - SIA “Cerkazi-G”.

 

23.04.2018.

2018. gada 20. aprīlī Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas jaunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns kapsulā ievietoja vēstījuma vēstuli, naudas zīmes un tās dienas laikrakstu “Zemgale”, savukārt,  Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītājs A.Geižāns ievietoja zelta gabaliņu, jo zelts ir mājas aizsardzības, gudrības un atjautības simbols.

att
att

18.06.2018.

Š.g. 15. jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecību Dzirnavu ielā 2, Dobelē. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Būvfirma Vītols” par kopējo  līgumcenu 3 698 629,31 eiro bez PVN. Mācību centra būvniecības līguma ietvaros tiks arī demontēta vecā mūra ēka, tās vietā ierīkojot auto stāvlaukumu, kā arī tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

att

10.08.2018.

2018.gada 10. augustā topošās Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas teritorijā bija Spāru svētki, kur kopā bija sanākuši būvdarbu pasūtītāja - Dobeles novada pašvaldības – pārstāvji un ēkas būvnieki – SIA “Bildberg” celtnieki un vadība.  

Kā savā uzrunā klātesošajiem teica SIA “Bildberg” valdes loceklis Gatis Bērziņš, būve ir sasniegusi savu augstāko punktu. Tāpēc tās virsotnē šodien ir pacelts ozollapu vainags, atzīmējot zināma būvniecības posma nobeigumu. Tālāk jau sekos ēkas ārējās un iekšējās apdares darbi.

Klātesošos uzrunāja arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, sakot paldies visiem būvniekiem un citiem projekta realizēšanā iesaistītajiem speciālistiem par līdz šim paveikto un vēlot izturību un enerģiju, lai godam pabeigtu iesākto.

Muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekiem sniedza puišu duets “Santehniķi”, kas spēlēja uz inovatīva sitaminstrumenta – trubafona.

Uzrunām un priekšnesumiem sekoja tradicionālās Spāru svētku pusdienas, uz kurām tika aicināti visi klātesošie būvdarbu veicēji.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 2017. gada 28. septembrī starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Bildberg” tika parakstīts būvdarbu līgums par dienesta viesnīcas Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 2 692 250 EUR.

Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcā vienlaikus būs iespējams izmitināt 64 personas - tajā atradīsies 28 divvietīgi un divi četrvietīgi numuri. Saskaņā ar būvprojektu ēkā būs ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs pārveidot mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

att
att

11.10.2018

Ceturtdien, 11. oktobrī, topošā Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra pamatos Dzirnavu ielā 2, Dobelē, svinīgi tika iemūrēta simboliska kapsula ar vēstījumu par būvobjektu un to, ka tas noticis laikā, kad Latvija svin savas pastāvēšanas simtgadi.

Īpašajā brīdī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Dobeles novada pašvaldības, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un būvniecības pārstāvji, kuri kapsulā ievietoja dažādas vēsturiskas liecības un laba vēlējumus.  Dobeles novada domes priekšsēdētājs savā uzrunā uzsvēra, ka priecājas par topošo mācību centru, tomēr svarīgas ir ne tikai jaunās telpas, bet arī daudz kas būs atkarīgs tieši no cilvēkiem, kas tajās strādās, no pedagogiem, kas ieguldīs savu darbu, zināšanas un mīlestību.

Uzrunas teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere un SIA “Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols, kuri ir absolvējuši Dobeles Valsts ģimnāziju.

Dabaszinātņu mācību centrs būs mūsdienu prasībām atbilstoša, moderna mācību vide ar 12 mācību klasēm, laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām. Mācību klases tiks papildinātas ar moderniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. Jaunais Dabaszinātņu mācību centrs būs pieejams ne tikai Dobeles Valsts ģimnāzijas, bet arī Dobeles 1. vidusskolas izglītojamajiem. Jaunbūvē tiks izveidots arī reģionālais metodiskais centrs Dobeles Valsts ģimnāzijas vajadzībām.

Līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecību tika parakstīts š.g. 14. jūnijā. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veic SIA “Būvfirma Vītols” par kopējo  līgumcenu 3 698 629,31 eiro bez PVN. Mācību centra būvniecības līguma ietvaros tika demontēta vecā mūra ēka, tās vietā ierīkos auto stāvlaukumu, kā arī tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Projektēšanu veica un autoruzraudzību veic SIA “Inxide” – arhitekts un autoruzraugs Andris Vītols un būvuzraudzību veic SIA “Latvijas Būvuzraugs”  - atbildīgais būvuzraugs Indulis Eglītis. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Dabaszinātņu mācību centra būvniecība tiek veikta SAM 8.1.2. Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, projekta “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

att
att

04.12.2018.

Dobeles novada pašvaldībā ir parakstīts līgums par Dobeles Sākumskolas sporta zāles būvniecību Dainu ielā 8, Dobelē. Līgumu parakstīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Bildberg” valdes loceklis Gatis Bērziņš.

Dobeles Sākumskolas sporta zāles būvniecību saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem veiks SIA “Bildberg”. Sporta zāles būvdarbi tiks uzsākti 2019. gada aprīlī un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada janvārim.

Sporta zāles būvniecības kopējās izmaksas ir 2 032 295,21 eiro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, veicot ieguldījumus trīs Dobeles novada izglītības iestādēs – Dobeles Sākumskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā un Dobeles 1. vidusskolā - ar kopējo ERAF atbalstu 3 503 935 eiro apmērā.

Sākumskolas sporta zāle ir sen lolots  skolēnu, vecāku un pedagogu sapnis, jo līdz šim izglītības iestādei nav pašai savas sporta infrastruktūras.

att

 

12.02.2019.

Otrdien, 12. februārī, topošajā Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra teritorijā svinēja Spāru svētkus, kur kopā bija sanākuši būvdarbu pasūtītāja – Dobeles novada pašvaldības – pārstāvji, izglītības iestāžu vadītājas, darbinieki un ēkas būvnieki – SIA “Būvfirma Vītols” celtnieki un vadība.

Spāru svētkus atklāja Dobeles Valsts ģimnāzijas simbols Vecā pūce, kas klātesošajiem pastāstīja par būvniecības projekta sākumu, tā attīstības gaitu, un priecājās par čaklajiem strādniekiem.

Muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekiem sniedza ģimnāzistu ansamblis KPTT un tā atraktīvais vadītājs Raimonds Bulmers, kurš vēlēja uzdrīkstēties lolot sapņus, jo tie mēdz piepildīties. To apliecina topošais mācību korpuss.

Būvnieki svinīgi uzstādīja Spāru vainagu, kas liecina, ka celtne sasniegusi savu augstāko punktu un norāda uz zināma būvniecības posma nobeigumu.

att

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns uzrunājot klātesošos, atzīmēja, ka Spāru svētki ir apliecinājums tam, ka jaunā dabaszinātņu mācību centra būvdarbi virzās uz priekšu, tāpēc izteica pateicību visiem šajā projektā iesaistītajiem par līdz šim ieguldīto darbu un izteica cerību, ka jaunajā mācību gadā telpas jau piepildīs zinātgriboši skolēni.

SIA “Bīvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols apliecināja, ka darbs ir apjomīgs un atbildīgs, un solīja, ka darīs visu iespējamo, lai darbi tiktu pabeigti kvalitatīvi un laikā.

Uzrunām un priekšnesumiem sekoja tradicionālās Spāru svētku pusdienas, kas notika turpat Dobeles valsts ģimnāzijas telpās, un uz kurām tika aicināti visi klātesošie būvdarbu veicēji.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 2018. gada 14. jūnijā starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Būvfirma Vītols” tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra Dzirnavu ielā 2, Dobelē, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 4 475 341,47 EUR.

Jaunā dabaszinātņu mācību centra kopējā platība ir vairāk kā 1 700 m 2 , un tajā atradīsies ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas klases, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas reģionālais mācību centrs. Būvdarbu ietvaros ir paredzēts labiekārtot skolas teritoriju - ir demontēta vecā mūra ēka, kuras vietā ir paredzēts ierīkot auto stāvlaukumu, kā arī tiek izbūvēti ārējie tīkli un izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Mācību centra būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Centra būvprojekta autors SIA “Inxide”, tā būvniecību veic SIA “Būvfirma Vītols”, būvuzraudzību - SIA “Latvijas Būvuzraugs”.

 

30.04.2019.

Dobeles novada pašvaldība veiksmīgi turpina īstenot projektu “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

Kā viena no aktivitātēm projektā ir plānota Dobeles sākumskolas mācību vides uzlabošana, pārbūvējot esošo skolas ēku un uzbūvējot jaunu sporta zāli.

Šī gada aprīlī ir uzsākta Dobeles sākumskolas sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, savukārt, skolas pārbūves darbus ir plānots uzsākt jūnijā. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020. gada janvārim.

Lai atvieglotu smagās tehnikas piekļuvi objektam un nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu būvniecības procesu, informējam, ka darba dienās no plkst. 8.00 līdz  17.00 ir aizliegta transportlīdzekļu stāvēšana Dainu ielā posmā no Meža prospekta līdz Dobeles sākumskolai.

Lūdzam iedzīvotājus ievērot uzstādītās ceļa zīmes un stāvēšanas aizliegumu!

att

03.06.2019.

Atzīmējot vienu no būvniecībā svarīgākajiem posmiem, kad jaunai ēkai ir izbūvēti pamati, Dobeles novada sākumskolas sporta zāles pamatos ir iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

att
att

19.07.2019.

Dobeles sākumskolas sporta zāle ir jau tādā būvniecības stadijā, kad jaunbūve ir ieguvusi savus faktiskos izmērus. Tādēļ 2019. gada 19. jūlijā būvlaukumā tika svinēti spāru svētki, paceļot virs būves ozollapu vainagu.

att

20.11.2019.

Trešdien, 20. novembrī, Dobelē svinīgi tika atklāts jaunais un modernais Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centrs. 

Centra atklāšanas pasākumā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs  Andrejs Spridzāns un izglītības ministre Ilga Šuplinska.
Jaunajā mācību centrā ir mūsdienu prasībām atbilstoša, moderna mācību vide. Centra kopējā platība ir vairāk nekā 1 700 m2, un tajā atrodas ķīmijas, bioloģijas, fizikas, matemātikas un informātikas klases, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas reģionālais mācību centrs.  Klašu telpas ir aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm un modernām laboratorijām. Būvdarbu ietvaros ir labiekārtota skolas teritorija - ir demontēta vecā mūra ēka, kuras vietā ir ierīkots auto stāvlaukums, kā arī ir izbūvēti ārējie tīkli un jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu.

att
att
att
att

25.11.2019.

Video: lsm.lv "Dobelē atklāts Dabaszinātņu mācību centrs"

Video: Latgales reģionālā televīzija "Dobelē atklāj Dabaszinātņu mācību centru"

 

15.04.2020.

2020. gada 27. martā Būvniecības valsts kontroles birojs pēc būvdarbu pabeigšanas ir pieņēmis ekspluatācijā gan Dobeles sākumskolas pārbūvēto ēku, gan jauno sporta zāli Dainu ielā 8, Dobelē.

2018. gadā reorganizācijas rezultātā apvienojot Dobeles sākumskolu un Dobeles Kristīgo pamatskolu, ir izveidota jauna mācību iestāde – Dobeles sākumskola (1.-6. klase).

Lai uzlabotu mācību infrastruktūru šajā skolā, ir veikta skolas ēkas pārbūve ar mērķi nodrošināt pietiekamas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību procesa īstenošanai nepieciešamās telpas, palielinot mācību telpu skaitu un izveidojot ergonomisku mācību vidi. Desmit terases ir pārbūvētas par mācību klasēm un vairākās iekštelpās likvidēta to caurstaigājamība. Skolas pabeigtības pilnīgai nodrošināšanai ir  uzbūvēta jauna sporta zāle.

Dobeles sākumskolas ēkas pārbūves darbi tika veikti no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada 27. decembrim. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 1 703 229,04 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 425 400,56 EUR.

Sporta zāles būvniecība notika no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 27. decembrim. Jaunbūves būvdarbu kopējās izmaksas ir 2 070 595,77 EUR, ko 100% apmērā ir finansējusi Dobeles novada pašvaldība.

att
att

30.06.2020.

Tā kā Dobeles Valsts ģimnāzijai ir jāveic arī reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, projekta ietvaros ir izveidota un attīstīta infrastruktūra šāda centra vajadzībām - ir iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums. Centrs atrodas Dabaszinātņu mācību centra telpās.

Aprīkojuma iegādes ietvaros ir iegādāts jaudīgs projektors ar ekrānu, kā arī līdz jaunā mācību gada sākumam tiks uzstādītas apskaņošanas un videokonferenču nodrošināšanas iekārtas. Videokonferenču aprīkojums ļauj viegli organizēt attālinātas tikšanās neatkarīgi no dalībnieku atrašanās vietas, nodrošinot pilnvērtīgu klātbūtnes efektu.

Dobeles Valsts ģimnāzija, veicot reģionālā metodiskā centra funckijas, tagad varēs nodrošināt arī attālinātas profesionālās pilnveides nodarbības gan Dobeles novada izglītības iestāžu, gan citu novadu pedagogiem atbilstoši pieprasījumam.

31.08.2020.

Dobelē atklāj izglītības iestāžu dienesta viesnīcu

Šodien, 31. augustā, Dobelē svinīgā pasākumā tika atklāta jauna un moderna dienesta viesnīca.

Atklāšanā klātesošos uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, izsakot pateicību visiem, kuri iesaistījušies un palīdzējuši tapt dienesta viesnīcai. Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone, Dobeles 1. vidusskolas direktore Sarmīte Šulte un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktors Romāns Griškevičs norādīja, ka dienesta viesnīca ir ieguvums jauniešiem, kuri nedzīvo tuvumā izglītības iestādēm. Centrālās finanšu līgumu aģentūras pārstāve Zemgales reģiona nodaļas vadītājas vietniece Vineta Silkane – Brača izteica atzinību pašvaldībai un projekta vadītājai par ieguldīto darbu, norādot, ka projekta lielākie ieguvēji ir skolēni un viņi ir tieši tie, kuri veido nākotni.

att

01.09.2020.

Dobeles sākumskola 1. septembri sagaida jaunās telpās un ar jaunu sporta zāli

Šodien, 1. septembrī, Dobeles sākumskolā bija īpaša Zinību diena. Bērni savas skolas gaitas uzsāka pārbūvētā skolas ēkā un ar jaunu sporta zāli. Zinību dienā bija pulcējušies skolēni, jaunāko klašu bērnu vecāki, skolas mācībspēki, kā arī Dobeles novada pašvaldības pārstāvji.

Dobeles sākumskolas direktore Vivita Dolotova izteica pateicību Eiropas Reģionālās attīstības fondam un Dobeles novada pašvaldībai par ieguldījumu sākumskolas ēkas pārbūvē un sporta zāles izveidošanā. Dobeles novada domes priekšsēdētājs izteica pateicību skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, kuri nodrošināja veiksmīgu iepriekšējā mācību gada norisi, kā arī novēlēja veselību, prieku un saticību jaunajās skolas telpās.

att
att