Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā ( Nr.3DP/3.2.1.2.0/10/APIA/SM/003)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: komfortabla un droša satiksme Dobeles pilsētā Brīvības ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Liepājas šosejai, nodrošinot efektīvu satiksmes infrastruktūru pilsētu šķērsojošā maģistrālē visā posma garumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Esošās brauktuves demontāža;
  2. Jaunas brauktuves izbūve;
  3. Ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve;
  4. Luksoforu elektroapgādes un apgaismojuma izbūve;
  5. Vājstrāvas ārējo tīklu izbūve;
  6. Siltumapgādes  ārējo tīklu izbūve;
  7. Tilta pār Bērzi brauktuves rekonstrukcija;
  8. Publicitātes pasākumi.

Kopējās izmaksas: 681 676, 42 LVL
ERAF finansējums: 579 424, 96 LVL
Valsts budžeta dotācija: 15 337, 72 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums: 86 913, 74 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gads - 2012. gads

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija: tālr. +37163720931, mob. +37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

 

Jaunākā informācija par projektu:

13.10.2011.

Ir pilnībā atjaunota satiksme pa Brīvības ielu Dobelē posmā no Baznīcas ielas līdz Uzvaras ielai. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi darbu veikšanai, tad šīs nedēļas laikā tiks uzklāts horizontālais ceļa apzīmējums un jau nedēļas beigās tiks uzklāts asfalts pār Bērzes upes tiltu. SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „Igate"" darbinieki informēja, ka nākamās nedēļas sākumā tiks atjaunota satiksme arī pār Bērzes upes tiltu. Tuvāko dienu laikā tiks atjaunota satiksmes regulēšana ar luksoforu.

Paldies visiem pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par pacietību un sapratni galvenās ielas rekonstrukcijas laikā!!

 

03.10.2011.

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kas veic Brīvības ielas rekonstrukcijas darbus, informē, ka 4. oktobrī tiks atvērts autotransportam Baznīcas - Brīvības ielas krustojums līdz lielveikalam RIMI, taču Baznīcas ielas posms no RIMI līdz Kr. Barona ielai būs slēgts 4. un 5. oktobrī. Savukārt, satiksmei būs atvērts Kr. Barona ielas krustojums.
Minētais ielas posms no RIMI līdz Kr. Barona ielai satiksmei tiks atvērts 6.oktobrī.

Brīvības ielas rekonstrukcijas darbi, tai skaitā tilta par Bērzes upi rekonstrukcija, pēc noslēgtā būvdarbu līguma jāpabeidz  2011. gada 31. oktobrī. Visi veicamie darbi norit pēc kalendārā darba grafika, būvnieks paredz darbus pabeigt termiņā.

Lūcija Ozola
Dobeles novada pašvaldības
ceļu inženiere

 

29.09.2011.

Projekts „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā" strauji tuvojas beigām. Būvdarbu līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""paredz, ka būvniecības darbi tiks pabeigti šī gada 31.10.2011. 28. septembra būvsapulcē Būvnieks informēja, ka līdz nākamās nedēļas beigām tiks pilnībā atjaunota satiksme Baznīcas un Uzvaras ielas krustojumos. Arī tilts pār Bērzes upi tika nobetonēts un tagad vismaz 20 dienas gaidīs laiku līdz brīdim, kad to varēs sākt asfaltēt.

Dotajā brīdī nekas neliecina par būvdarbu termiņu iekavēšanos, tādēļ ceram, ka nu jau pavisam drīz varēs griezt sarkano lentu pār Bērzes upes tiltu.

Foto

 

28.07.2011.

ERAF projektā „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā" visdarbietilpīgākais process ir saistīts ar apakšzemes komunikāciju sakārtošanu. Lietus kanalizācijas sistēmas un kolektoru izbūve faktiski top no jauna. Apjomīga ir arī zemes slāņu nomaiņa, jo zem pašreiz Brīvības ielā ieklātajām betona plāksnēm nav atbilstoša seguma. Būvnieki sola, ka Brīvības ielas posmu asfaltēšana notiks augusta beigās - septembra sākumā. Šajā laikā būs pabeigta komunikāciju sakārtošana un posmi tiks atvērti satiksmei.
Tilta pār Bērzes upi rekonstrukcija iekavējās, jo augstā ūdens līmeņa dēļ būvnieks nevarēja uzstādīt pontonu tiltu, kā sākotnēji bija plānots. Šī iemesla dēļ nācās būvēt pagaidu tiltu, kurš tika atvērts satiksmei, vienlaikus slēdzot transporta kustību pa rekonstruējamo tiltu. Pagaidu tiltu atļauts izmantot tikai vieglajiem transporta līdzekļiem, operatīvajam un sabiedriskajam transportam.Pagaidu tilts ir projektēts, lai izturētu arī smagākus transportlīdzekļus, tomēr vispārpieņemta ir prakse, ka šādu braucamrīku kustība pa pagaidu konstrukcijām nenotiek.   Rekonstruējamo tiltu nav plānots pilnībā demontēt, jo 2008. gadā jau ir veikts tilta balstu remonts, tāpēc to rekonstrukcija nav nepieciešama. Projekta ietvaros iecerēts veikt tilta brauktuves un gājēju ietves rekonstrukciju, kā arī margu demontāžu un restaurāciju.
Uz Brīvības ielas un apbraucamajiem ceļiem ir izvietotas attiecīgās ceļa un informatīvās zīmes. Nav pamata satraukumam, ka pēc kravas automašīnu kustības apbraucamie ceļi kļūst grūtāk izbraucami: līgumā ir paredzēts, ka remontdarbu laikā apbraucamos ceļus kārtībā uzturēs būvnieks.

Ērika Karro
Dobeles novada pašvaldība
projektu vadītāja

 

28.04.2011.

Sakarā ar Brīvības ielas rekonstrukciju Dobeles pilsētā  uz visiem tuvākajiem auto ceļiem tiks izvietotas zīmes, kas atspoguļos transporta plūsmas kustību projekta īstenošanas laikā.
Vēršam Dobeles un tuvāko pilsētu iedzīvotāju un uzņēmēju uzmanību uz satiksmes ierobežojumiem projekta laikā.
Jautājumu gadījumā griezties Dobeles novada pašvaldībā pa tālruni +37163707263.
Ar plānoto satiksmes organizācijas shēmu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv

Ērika Karro
Dobeles novada pašvaldība
projektu vadītāja

 

06.04.2011.

Šī gada 9. februārī noslēdzās Dobeles novada pašvaldības izsludinātais atklātais konkurss ID Nr.DNP 2010/56K-ERAF „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā". Par konkursa uzvarētāju tika pasludināta SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate"".
Otrdien, 5. aprīlī, Dobeles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums par Brīvības ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Liepājas šosejai (ieskaitot tiltu pār Bērzes upi), rekonstrukciju. Noslēgtā līguma summa sastāda 912461,74 Ls. Neskatoties uz to, ka projektu tika plānots pabeigt tikai 2012. gada rudenī, projekta ietvaros plānotos rekonstrukcijas darbus ceļa būvnieki plāno pabeigt 2011. gada 31. oktobrī.

Ērika Karro
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja

 

26.11.2010.
Brīvības ielas rekonstrukcija Dobelē sāksies pavisam drīz

2010. gada 29. septembrī tika noslēgta vienošanās ar LR Satiksmes ministriju kā atbildīgo iestādi par projekta „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā" (Nr.3DP/3.2.1.2.0/APIA/SM/003) īstenošanu.

Projekta mērķis ir panākt komfortablu un drošu satiksmi pilsētā Brīvības ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Liepājas šosejai, nodrošinot efektīvu satiksmes infrastruktūru pilsētu šķērsojošās maģistrālēs visā posma garumā.

Sākotnēji bija plānots un mājas lapā publicēta atbilstoša informācija, ka rekonstrukcijas darbi sāksies tikai 2012. gadā un turpināsies līdz 2013. gadam ieskaitot. Tas nozīmētu, ka nevarēsim saņemt ERAF finansējuma avansu būvdarbiem 30% apmērā, kas pašvaldībai ir nozīmīgs priekšfinansējums. Tika panākta vienošanās ar atbildīgo iestādi par rekonstrukcijas darbu uzsākšanu jau 2011. gada pavasarī.
2011. gadā plānots veikt tilta pār Bērzes upi brauktuves un ietves rekonstrukciju, demontēt esošo un izbūvēt jaunu brauktuvi līdz Uzvaras ielas krustojumam, pārveidojot pašu krustojumu.
2012. gadā projekta ietvaros rekonstruēs Brīvības ielu posmā no Uzvaras ielas krustojuma līdz Baznīcas ielas krustojumam. Paralēli brauktuves un ietves atjaunošanas darbiem veiks luksoforu elektroapgādes un apgaismojuma izbūvi, ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu, siltumapgādes  ārējo tīklu un  vājstrāvas ārējo tīklu izbūvi.

Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 703565 LVL, no tām 613860 LVL ir ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija, 89705 LVL - pašvaldības līdzfinansējums. Šā gada decembrī saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pašvaldība veiks iepirkumu būvdarbiem, tad kļūs zināmas rekonstrukcijas darbu reālās izmaksas.

Turklāt, tranzītielas sakārtošana nebeigsies ar šo projektu. Ir izstrādāts tehniskais projekts Brīvības ielas rekonstrukcijai līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, un pašvaldība meklēs iespējas piesaistīt finansējumu, lai paveiktu visus plānotos darbus. 

 

Taiga Gribuste

Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja