Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekts "Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos" (Nr. 9.2.4.2/16/I/029)

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju izpratni, kā aizsargāt, uzlabot un sasniegt iespējami augstāku veselības līmeni ar, katrai Dobeles iedzīvotāju grupai, piemērotām fiziskajām un teorētiskajām aktivitātēm, ar veselīgas ēšanas paradumiem un stipru garīgo veselību ,sasaistot tos kopā ar slimību profilakses pasākumiem.
 

Kopējās attiecināmās izmaksas: 139504,00 EUR.

Eiropas Sociālā fonda finansējums: 118578,40 EUR.

Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 20925,60 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada jūlijs- 2023. gada 31. decembris.

Projekta vadītāja: Valda Zvirbule

Kontaktinformācija: tālrunis +371 29615868, e-pasts : valda.zvirbule@dobele.lv.

 

Pasākumu aktualitātēm, tostarp izmaiņām, aicinām sekot līdzi www.facebook.com/veseligidobelesnovada un www.dobele.lv

 

Aktualitātes

Projekta ietvaros 2023. gadā tiek plānotas šādas aktivitātes:

  • Vingrošanas nodarbības ar fizioterapeitu.
  • Aerobikas nodarbības.
  • Sporta spēles 5-6 gadīgiem bērniem pirmskolās.
  • Ģimeņu sporta dienas.
  • Mācību procesā iekļautas nodarbības atkarību profilaksē 5-9. klašu skolēniem.
  • Nodarbības ģimenēm Bērnu emocionālajā audzināšanā. 

 

Informāciju sagatavoja:
Valda Zvirbule,
Dobeles novada pašvaldības
Veselības veicināšanas kooordinatore