Dievnams neparasts ar savu īpatnējo altāra veidojumu, kurš, atšķirībā no vairums baznīcu, ir uz ziemeļiem Penkules evaņģēliski luteriskā baznīcas ēka celta 1691. gadā. 1865. gadā atjaunota. Pagājušā gadsimta 60. gados baznīcā bija ierīkota kolhoza       noliktava, vēlāk pārbūvēta par sporta zāli. Dievnams draudzes atjaunots, 1998. gada nogalē tika iesvētīts jaunais tornis un 1598. gadā izlietais zvans.

Dievnama apskate par ziedojumiem,iepriekš piesakoties: tel. +371 29405931, Jānis Spudas.

Foto avots