Atjaunotais dievnams neparasts ar savu īpatnējo altāra veidojumu. Atšķirībā no citām baznīcām, kur altāris ir uz austrumu pusi, te tas stāv uz ziemeļiem.

Adrese: Penkules pagasts

Tālrunis: +371 29405931

Cena:

Ziedojumi

Darba laiks: apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Penkules evaņģēliski luteriskā baznīcas ēka celta 1691.gadā, bet 1865.gadā atjaunota. Baznīca bijusi Kalnamuižas baznīcas palīgbaznīca. Dievnams neparasts ar savu īpatnējo altāra veidojumu. Atšķirībā no citām baznīcām, kur altāris ir uz austrumu pusi, te tas stāv uz ziemeļiem. Pagājušā gadsimta 60.gados baznīcā bija ierīkota kolhoza noliktava, dažus gadus vēlāk baznīcu pārbūvēja par sporta zāli. Pēc baznīcas atgūšanas draudze atjaunoja baznīcu, 1998.gada nogalē tika iesvētīts baznīcas jaunais tornis un 1598.gadā izlietais zvans, kas atradies Sesavas baznīcā.