Plāns drukātā versijā pieejams Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē

https://www.dobele.lv/lv/dokumenti/viduslatvijas-atkritumu-apsaimniekosanas-regiona-jelgavas-valstspilsetas-dobeles-un-jelgavas-novadu-atkritumu-apsaimniekosanas-plana-2023-2027-gadam-strategiskas-ietekme-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts 

Pieeja tiešsaistes videokonferencei par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projektu “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna sabiedriskā apspriešana