Pašvaldības ziņas
zime

Dobeles novada pašvaldība informē, ka Aizstrautnieku, Bikstu un Penkules ciemos 2022.gada oktobrī uzsāktie ceļu segumu atjaunošanas darbi turpināsies 2023.gadā pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma, kas ilgs līdz pavasarim. Pārtraukums ir ieviests uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

  • Ceļš Nr.6031 “Šoseja-Dobele-Lestene-Aizstrautnieki-Kalna Oši” 0,00-1,43 km Aizstrautnieku ciemā, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.5416 “Centra ceļš” 0,00-1,02 km Bikstu ciemā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.5413 “Centra-Tukuma ceļš” 0,00-0,62 km un “Pievadceļš pagastmājai” 0,00-0,10 km Bikstu ciemā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.8432 “Noras-Rūķīši” 0,00-0,23 km (grants segums) un 0,23-0,53 km (asfalta segums) Penkules ciemā, Penkules pagastā, Dobeles novadā.

Līdz šim ceļu būvobjektos ir paveikti sekojoši darbi: ir veikti visi sagatavošanās darbi trases nospraušanai, esošo caurteku atrakšanai, grāvju tīrīšanai un apaugumu noņemšanai. Ir izbūvētas jaunās caurtekas, veikta nogāžu nostiprināšana ar augu zemi un nomaļu, kā arī nobrauktuvju profilēšana. Objektos, kur tas bija paredzēts, ir izbūvētas arī ceļa apmales un uz ceļa Nr.5413 “Centrs-Tukuma ceļš” ir izbūvēta autobusa pieturvieta. Tika uzsākti arī darbi pie brauktuves segumu atjaunošanas – ir nofrēzēts asfaltbetona segums un izbūvētas ceļa segas dilumkārtas attiecīgajā biezumā.

 

Būvdarbus šajos ceļa posmos veic būvuzņēmējs SIA “Saldus Ceļinieks”, atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā ir Oskars Šteins, tālr. 29416327.  Kopējās būvdarbu izmaksas visos būvobjektos sastāda 452 837,85 EUR. 

Svarīgi atzīmēt, ka uz ziemas periodu pārtraukto ceļu remontu posmu uzturēšana tiek nodrošinātā līdzvērtīgi kā visam attiecīgajam pašvaldības autoceļam ārpus būvobjekta.

 

Lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta satiksme, kustība šajos ceļa posmos tiek saglabāta, vien atsevišķos posmos paredzot ātruma ierobežojumus. Tādēļ, autovadītāji ir aicināti ievērot šo samazinātā ātruma režīmu, pat ja ceļš vizuāli šķiet pabeigts. Lūdzam iedzīvotājus izturēties ar sapratni un sekot līdzi ceļu satiksmes organizācijai. Ar autoceļu remontdarbu karti un satiksmes organizācijas shēmām var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājaslapas iepriekš publicētajā rakstā: https://www.dobele.lv/lv/jaunums/aizstrautnieku-bikstu-un-penkules-pagastos-gaidami-celu-satiksmes-ierobezojumi

 

Informāciju sagatavoja:

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere

Endija Namsone-Sīle