Izglītības ziņas

17.10.2022

aizstrautnieki.png

Dobeles novada pašvaldība informē, ka Aizstrautnieku, Bikstu un Penkules ciemos tiks uzsākti ceļu segumu atjaunošanas darbi

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “Saldus Ceļinieks”, atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā – Oskars Šteins, tālr. 29416327.

Seguma atjaunošana paredzēta sekojošiem autoceļiem:

Ceļš Nr.6031 “Šoseja-Dobele-Lestene-Aizstrautnieki-Kalna Oši” 0,00-1,43 km Aizstrautnieku ciemā, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
Ceļš Nr.5416 “Centra ceļš” 0,00-1,02 km, Nr.5413 “Centrs-Tukuma ceļš” 0,00-0,65 km un “Pievadceļš pagastmājai” 0,00-0,100 km Bikstu ciemā, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
Ceļš Nr.8432 “Noras-Rūķīši” 0,00-0,23 km (grants segums) un 0,23-0,53 km (asfalta segums) Penkules ciemā, Penkules pagastā, Dobeles novadā.

Seguma atjaunošanas darbu ietvaros ir paredzēts noņemt augu zemes apaugumus ceļa nomalēs, veikt esošo grāvju un caurteku tīrīšanu, izbūvēt jaunas caurtekas, kā arī izbūvēt lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmu, veikts grants ceļa seguma pārbūves un asfaltbetona ieklāšanas darbus. Ceļam “Centrs-Tukuma ceļš” labajā pusē tiks izbūvēta arī autobusa pieturvieta.

Lūdzam iedzīvotājus izturēties ar sapratni un sekot līdzi aktuālajai informācijai par ceļu satiksmes organizāciju būvdarbu laikā  (lūdzam iepazīties ar ceļu satiksmes organizācijas shēmām).

penkule.png

 

biksti.png
aizstrautnieki-1.png

 

Informāciju sagatavoja:

Endija Namsone-Sīle,

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļās komunālinženiere