Sabiedrības ziņas
remontdarbi

Dobeles novada pašvaldība informē, ka pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma 15.maijā ir atsākušies 2022.gada oktobrī uzsāktie ceļu segumu atjaunošanas darbi Aizstrautnieku, Bikstu un Penkules ciemos uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

  • Ceļš Nr.6031 “Šoseja-Dobele-Lestene-Aizstrautnieki-Kalna Oši” 0,00-1,43 km Aizstrautnieku ciemā, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.5416 “Centra ceļš” 0,00-1,02 km Bikstu ciemā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.5413 “Centra-Tukuma ceļš” 0,00-0,62 km un “Pievadceļš pagastmājai” 0,00-0,10 km Bikstu ciemā, Bikstu pagastā, Dobeles novadā;
  • Ceļš Nr.8432 “Noras-Rūķīši” 0,00-0,23 km (grants segums) un 0,23-0,53 km (asfalta segums) Penkules ciemā, Penkules pagastā, Dobeles novadā.

Pēc pārtraukuma tiek plānots pabeigt pamatdarbus, atjaunot ceļu segumus, kā arī veikt objektiem pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus. Jau šobrīd aktīvi uz visiem ceļiem tiek veikti asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi, ieklājot 6 cm biezu asfaltbetona dilumkārtu. Tāpat tiek veidoti ceļu pieslēgumi un asfaltbetona nobrauktuves, nomaļu profilēšana un uzpildīšana, grants nobrauktuvju pielīdzināšana jaunajām augstuma atzīmēm. Ceļu posmos ar ceļa apmalēm ir paredzēta to demontāža un jaunu apmaļu uzstādīšana, kā arī ceļam Nr.5413 “Centrs-Tukuma ceļš” piketā 1+62 izbūvējama autobusa pieturas platforma.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA “Saldus Ceļinieks”, atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā ir Oskars Šteins, tālr. 29416327.  Kopējās būvdarbu izmaksas visos būvobjektos sastāda 472 276,18 EUR.  

Būvdarbus ir plānots pabeigt 2023.gada jūnijā. Lūdzam iedzīvotājus izturēties ar sapratni un sekot līdzi ceļu satiksmes organizācijai. Ar autoceļu remontdarbu karti un satiksmes organizācijas shēmām var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājaslapas iepriekš publicētajā rakstā: https://www.dobele.lv/lv/jaunums/aizstrautnieku-bikstu-un-penkules-pagastos-gaidami-celu-satiksmes-ierobezojumi

remonts
remonts
remonts

Informāciju sagatavoja:

Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere

Endija Namsone-Sīle