Būvvaldes ziņas

Pirms īpašuma iegādes:

  • Pārliecinies, ka visas ēkas ir ierakstītas zemesgrāmatā
  • Uzzini vai ir aktuāla inventarizācijas lieta
  • Noskaidro vai ir saņemta būvatļauja un izveidots projekts

Ja konstatēta nelegāla būvniecība:

  • Nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju
  • Atjaunot iepriekšējo stāvokli (veikt ēkas nojaukšanu)
  • Izdot būvatļauju ar nosacījumiem
  • Nodot ēku ekspluatācijā

Svarīgi- pēc pirkuma būvatļaujā jāreģistrē īpašnieku maiņa!

Būvvaldes publikācija