?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkurss

30.07.2020.

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā.

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši, administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 2020. gada 28. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2020. gada 11. septembrim, plkst. 15.00. Dobeles novada Izglītības pārvaldē Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un Pielikumam Nr.1. 

2020. gada 30. aprīlī ar Domes lēmumu ir veiktas izmaiņas fonda nolikumā un pielikumos. Līdz ar to, pirms rakstīt projektu, aicinu iepazīties ar izmaiņām!

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem un grozījumiem var iepazīties Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapāsadaļā .

Informāciju sagatavoja:
Līga Liepiņa,
Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja
Tālr.: 25495675