?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkursa rezultāti

05.08.2020.

Noslēdzies 2020. gada otrā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2020. gada 29. jūlija protokolu Nr.2, finansējums piešķirts šādiem projektu iesniegumiem:

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa EUR

Rāmju iegāde Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" izstāžu un ekspozīciju dažādošanai un papildināšanai

Biedrība "Kodols 2019"

500

Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadraudzības koncerts/konkurss- "Dobeles ābolu maiss -10"

Dobeles kultūras biedrība

300

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK Drellīši (5.-9.klase) meiteņu ņiebura (vestes) un puišu bikšu šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

387

Gadalaiki

Biedrība "Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

600

Kultūras aktivitātes Tautas sporta bāzē - novada pozitīvā tēla veidošanas sastāvdaļa

Biedrība "Tautas sporta bāze"

1200

Pētera Upīša Dārzkopības muzeja pamatekspozīcijas nomaiņa atbilstoši muzeja jaunajai stratēģijai

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

Dobeles pagastam -100

Biedrība "Rozīnīte"

600

Es savai Penkulei

SLO biedrība "Penkulē atver durvis"

434

Līgumus par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz  līdz 2020. gada 30. septembrim iepriekš sazinoties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr.63720933, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv

Sagatavoja:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Māra Krūmiņa

27.02.2020.

Noslēdzies 2020. gada pirmā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Līgumus par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz  līdz 2020. gada 29. maijam, iepriekš sazinoties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr.63720933, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2020. gada 26. februāra protokolu Nr.1, finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

1.

Daba un mēs

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

300

2. 

Starpnovadu projekts "Zemgale, kur tavi varoņi"

Biedrība "Ultramarīns"

600

3.

Tautastērpu kolekcijas papildināšana vidējās paaudzes deju kolektīvam Dzīpars

Dobeles kultūras biedrība

600

4.

Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

450

5.

Zelta ritmi

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

270

6.

Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīva "Bitītes" dalība starptautiskajos deju konkursos Lietuvā un Polijā

Biedrība "Taurenīši"

600

7.

Dobeles muzeja krājuma gleznu kolekcija pastkartēs

Dobeles vēstures biedrība

578

8.

Dobeles mūzikas skolas zēnu kora karoga (vimpeļa) izgatavošana

Dobeles mūzikas skolas atbalsta biedrība

350

9.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (1.-4.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Dobeles kultūras biedrība

573

10.

Kora "Vizma" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - tautisko kurpju iegāde

Biedrība "Koris Vizma"

400

11.

Kurzemes puses galvas lakatu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīva "Bikstenieki" sievām

Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki""

600

12.

JDK - tautas deju kolektīvu sadraudzības pasākums "MĀRAS ZĪME"

Dāmu klubs "Noskaņa"

545

13.

Latvijas dārzkopības mantojuma popularizēšana Dobeles novadā - P.Upīša dārza plāna - informatīvā stenda izveide

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

14.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

365

15.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu blūzīšu (raksturdejām) šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

418

16.

Auru pagasta sporta veterānu atpūtas pasākums 2020

Biedrība "Auru mantojums"

300

Sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Tālr. 25488420
e-pasta adrese: mara.krumina@dobele.lv