Projektu konkursi

Līgumus par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz  līdz 2020. gada 29. maijam, iepriekš sazinoties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi

Līga Freiberga

Dobeles novada Kultūras pārvaldes lietvede - Baznīcas iela 6, Dobele
liga.freiberga [at] dobele.lv

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2020. gada 26. februāra protokolu Nr.1, finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

1.

Daba un mēs

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

300

2. 

Starpnovadu projekts "Zemgale, kur tavi varoņi"

Biedrība "Ultramarīns"

600

3.

Tautastērpu kolekcijas papildināšana vidējās paaudzes deju kolektīvam Dzīpars

Dobeles kultūras biedrība

600

4.

Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

450

5.

Zelta ritmi

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

270

6.

Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīva "Bitītes" dalība starptautiskajos deju konkursos Lietuvā un Polijā

Biedrība "Taurenīši"

600

7.

Dobeles muzeja krājuma gleznu kolekcija pastkartēs

Dobeles vēstures biedrība

578

8.

Dobeles mūzikas skolas zēnu kora karoga (vimpeļa) izgatavošana

Dobeles mūzikas skolas atbalsta biedrība

350

9.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (1.-4.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Dobeles kultūras biedrība

573

10.

Kora "Vizma" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - tautisko kurpju iegāde

Biedrība "Koris Vizma"

400

11.

Kurzemes puses galvas lakatu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīva "Bikstenieki" sievām

Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki""

600

12.

JDK - tautas deju kolektīvu sadraudzības pasākums "MĀRAS ZĪME"

Dāmu klubs "Noskaņa"

545

13.

Latvijas dārzkopības mantojuma popularizēšana Dobeles novadā - P.Upīša dārza plāna - informatīvā stenda izveide

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

14.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

365

15.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu blūzīšu (raksturdejām) šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

418

16.

Auru pagasta sporta veterānu atpūtas pasākums 2020

Biedrība "Auru mantojums"

300

Sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Tālr. +371 25488420
e-pasta adrese: mara.krumina@dobele.lv