Projektu konkursi

Noslēdzies Dobeles novada pašvaldības konkurss, kura kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes. Izglītības, kultūras un sporta komitejai ir tiesības noteikt katra nākamā gada budžetā atbalstāmās prioritātes kultūrā.

Pavisam tika saņemti 16 projekta pieteikumi un 2022. gada kultūras nozares 1. projektu konkursā tika atbalstīti sekojoši projekti.

 

Nr. p.k.

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

1.

Biedrība "Elise"

ŠEIT UN TAGAD

1000,00

2.

Edīte Bēvalde

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa:

Maira Ķikure, Edīte Bēvalde, Aigars Bēvalds

Saulgriežu mistērijas Kadiķos

1000,00

3.

Biedrība "Tērvetes mājražotāji un amatnieki"

Smaržas un garšas Labrenču tirgū Tērvetē

670,00

4.

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

Ābols – tautas vēsturisko vērtību un Latvijas augļkopības zinātnes simbols

1000,00

5.

Sieviešu klubs “Liepas”

Penkulei 750

392,25

6.

Dobeles vēstures biedrība

Filma "Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vēsture"

1000,00

7.

Ērika Karro

Vitas Ramanes atmiņu stāstu grāmata "Atmiņu ceļos"

900,00

8.

Biedrība "Auces novada Sociālo inovāciju parks"

Dynamix ‘22

750,00

9.

Īles luterāņu baznīcas fonds

Atjaunotās Īles luterāņu baznīcas atklāšana un jauniešu kora BALSIS koncerts “Dievs tava zeme deg!”

1000,00

10.

Biedrība “LATVJU PIRTS UN SPA

ASOCIĀCIJA”

Koncerts “Margrietiņu naktī”

1000,00

11.

Zebrenes pagasta sieviešu biedrība "Dīva"

Ar pļavu uz krekla

964,00

12.

SLO biedrība „Penkulē atver durvis

"Piedzīvojums Penkulē"

1000,00

13.

Biedrība "Lielauces attīstībai"

"Ēnu teātris"

940,00

14.

Dobeles Vācu kultūras biedrība

"Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā"

946,26

KOPĀ piešķirtais finansējums, EUR

12562,51

 

Paldies ikvienam par radošajām idejām, kas dažādo, bagāti un dod iespēju ikvienam novada iedzīvotājam apmeklēt jaunus kultūras pasākumus.

Informāciju apkopoja Dobeles novada Kultūras pārvalde