?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts: Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenotais pilotprojekts par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GTR).

Projekta mērķis: paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto  sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Projekta īstenosanas laiks: 2018. gada 1. oktobris - 2019. gada 29. marts.