?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts: Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenotais pilotprojekts par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GTR).

Projekta mērķis: paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto  sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Projekta īstenosanas laiks: 2018. gada 1. oktobris - 2019. gada 29. marts.