?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji

Saistošie noteikumi Nr.10_26.10.2017 Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs - Pakalpojumu sniedzējs vai cits komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās.

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU REĢISTRS
         
Nr.p.k. Komersanta nosaukums Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese Kontaktinformācija
1. SIA "DOBELES ŪDENS" 45103000470 Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: dobelesudens@dobele.lv;

tālrunis: 63725502; 28359213

2. SIA "Dobeles enerģija" 45103002039 E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: girts.ozolins@dobelesenergija.lv;

tālrunis: 63707214

3. SIA "VARU AIZVEST LV" 41203070266 Dārza iela 31, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: pilnabedre@gmail.com;

tālrunis: 27030662; 20069203