Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Par asenizatora reģistrācijas kārtību Dobeles novada pašvaldībā

Dobeles novadā decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novada pašvaldībā” un MK Noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām, kā arī ir reģistrējies Dobeles novada pašvaldībā.

Lai reģistrētos, asenizatoram ir nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu -

un dokumentus, apliecinot, ka:

  1. Ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;
  2. Iesniegšanas dienā asezinatoram nav nodokļu parādu;
  3. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā un pēc lēmuma pieņemšanas 3 darba dienu laikā pašvaldības tīmekļa vietnē tiek publicēta informācija par asenizatora reģistrāciju.

Plašākai informācijai skatīt:


DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU REĢISTRS

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

1.

SIA “DOBELES ŪDENS”

45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: dobelesudens@dobele.lv

tālrunis: 63725502; 28359213

2.

SIA “Dobeles enerģija”

45103002039

Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: girts.ozolins@dobele.lv

tālrunis: 63707214; 29269994

3.

SIA “VARU AIZVEST LV”

41203070266

Dārza iela 31, Dobeles, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: pilnabedre@gmail.com

tālrunis: 27030662; 20069203

4.

LKS “Dāmnieki”

48503003056

“Dāmnieki”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: damnieki@apollo.lv

tālrunis: 29165861; 29421287

5.

IK “Kurmītis”

48502010760

Sporta iela 3, Auce, Dobeles novads, LV-3708

e-pasts: guntisgristins@inbox.lv

tālrunis: 63745800; 26409799

6.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”

45103000574

Miera iela 29, Auce, Dobeles novads, LV-3708

e-pasts: info@aucesnami.lv

tālrunis: 63745241; 27234102

7.

SIA “TOI TOI Latvija”

9003673092

Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048

e-pasts:info@toitoi.lv

tālrunis: 67577777

8.

SIA “BioVide”

54103126191

Terēzes iela 8-3, Rīga, LV-1012

e-pasts: info@bio-vide.lv

tālrunis: 26961957