Evita Zute

Bikstu Tautas nama vadītāja
evita.zute [at] dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi

  • Zebrenes bērnu vokālais ansamblis
    Vadītāja Ērika Kreicberga, mob. tālr. +371 26451040
  • Mākslas un rokdarbu pulciņš "Pūriņš"
    Vadītāja Inta Finka, mob. tālr. +371 29552201