Vējtriece ir viena no nedaudzajām Latvijā dabā redzamajām saimniecības modernizācijas lieciniecēm.

Ūdens sūknēšanai ar vēja spēku darbināti spārni izmantoti jau sākot ar 9. gadsimtu. Tā sauktā daudzlāpstiņu vēja rotora izgudrotājs  ir 1854. gadā Daniels Haladejs (Halladay). Sākotnējo koka latu konstrukciju pakāpeniski nomainīja tērauda daļas, un šādā formā 19. gs. 2. pusē rotori sasniedza arī Latviju. Ap gadsimtu miju šādi vēja rotori gan ar, gan bez torņiem bija izplatīti kā Eiropā, tā arī Amerikas Savienotajās Valstīs un Austrālijā, kur tie joprojām ir neatņemama lauku ainavas sastāvdaļa. Piekļūšanai pie mehānisma vienā piramīdas malā izbūvētas kāpnes.

Objekts atrodas privātīpašumā, iepriekšēja pieteikšanās: tel. +37120510489, Andra Ģingule.

Ciemošanās par ziedojumiem.

(Foto: J. Bērziņš)