Kontakti

dobelesudens [at] dobele.lv
+371 63721096

Darbinieki

Dainis Miezītis

Valdes priekšsēdētājs
dobelesudens [at] dobele.lv
  • Ūdens ieguve un piegāde patērētājiem;
  • ūdens ņemšanas ietaišu un ūdensvada tīklu apkalpošana;
  • kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas tīklu apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • attīrīšanas ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • maksas iekasēšana no klientiem par ūdensapgādi un kanalizāciju;
  • lietus kanalizācijas kolektoru, uztvērējaku apkalpošana, remonts;
  • komunikāciju projektēšana;
  • būvdarbi;
  • citi pakalpojumi.