Darbinieki

Aldis Lerhs

Aldis Lerhs

Izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos - Brīvības iela 17, Dobele / Jelgavas iela 1, Auce
aldis.lerhs [at] dobele.lv

Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs.