Kontakti

soc.dienests [at] dobele.lv

Atrašanās vieta

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

Dobeles novada Sociālais dienesta SEB norēķinu konts

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada Sociālais dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900038646
Bankas konts:
LV61UNLA0050014477682
Bankas nosaukums:
AS “SEB Banka”
Bankas kods:
UNLALV2X

Dobeles novada Sociālais dienesta SWED norēķinu konts

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada Sociālais dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900038646
Bankas konts:
LV52HABA0551026265226
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22
Sociālais dienests attēls

Darbinieki

Lija Bojāre

Administratīvās nodaļas vadītāja
lija.bojare [at] dobele.lv

Maira Grišāne

Personāla vadītāja
maira.grisane [at] dobele.lv

Vilma Grīnvalde

Lietvede - Dobele
vilma.grinvalde [at] dobele.lv

Baiba Stepīte

Lietvede
baiba.stepite [at] dobele.lv

Lilija Kodža

Psiholoģe
lilija.kodza [at] dobele.lv

Indra Pinkovska

Nepilngadīgo lietu speciāliste - Dobele
indra.pinkovska [at] dobele.lv