2019. gadā Dobeles novada TIC ir saņēmis 979 tūrisma informācijas pieprasījumus, no tiem  – 641 klātienē, 338 – telefoniski vai pa e-pastu. Salīdzinot ar 2018. gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies par 118 (-11%). Samazinājums skaidrojams ar TIC pārcelšanos uz Sporta halles telpām, kas atrodas tālu no pilsētas centra, kā arī ar nepārtraukti pieaugošo sociālo platformu un citu ar tūrismu saistītu interneta resursu izmantošanu tūrisma informācijas iegūšanā un ceļojumu plānošanā.

Tomēr 2019. gadā kopējā apkalpoto viesu dinamika ir pieaugusi, jo TIC darbinieces maijā, Ceriņu ziedēšanas laikā, strādāja Dārzkopības institūtā, sniedzot informāciju 1167 pilsētas viesiem, kā arī piedaloties lielākajos novada pasākumos ar TIC informatīvo telti.

Nozīmīgākie mēneši TIC apmeklētāju apkalpošanai klātienē ir vasaras sezona – jūlijs, augusts, kad cilvēki dodas atvaļinājumos. Daudz apmeklētāju ir arī lielāko pasākumu laikā, kādi ir Klasiskās mūzikas koncerts Ceriņu dārzā, Novada svētki, Amatnieku plenērs, Ābolu svētki, Dižo Sniegavīru saiets u.c.

Kopumā informācija ir sniegta 165 ārvalstu ceļotājiem, kas ir par 45% vairāk nekā 2018. gadā. Joprojām visvairāk ir Lietuvas ceļotāju, kas sastāda 59% no ārvalstu viesiem. Tiem seko Igaunija – 14% un Vācija – 13%. Apmeklētāju vidū ir arī viesi no Anglijas, Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Spānijas, Somijas un Francijas.  Tālākie ceļotāji bija ieradušies no Austrālijas un ASV.

2019. gadā apmeklētāju skaits pieaudzis P. Upīša piemiņas muzejā un dārzā (+10%), LVM Pokaiņu mežā (+8), Dobeles Amatu mājā (+26), E. Tones “Briežos” (+39%), Krimūnu skolas parkā un iepazīšanās dārzā (+30%), Z/S “Rūķīšu tējas” (+23%), Bērzes ūdensdzirnavās (+41%), Labo atmiņu glabātuvē “Dzintaros”(+33%), Z/S “Saliņas” (+44%). Visbūtiskākais apmeklētāju pieaugums, salīdzinot ar  2018. gadu, bija Baužu ģimenes neparastajam dārzam (+700%), kura popularitāti veicināja publikācijas tūrisma interneta portālos.

Savukārt apmeklētāju skaits turpina samazināties Dobeles skaistajos dārzos, kurus 2016. gadā lielā skaitā iepazina Vislatvijas Puķu draugu saieta dalībnieki.

 

Dobeles novada tūrisma objektu apmeklētība (2017. - 2019. gads)

Dobeles novada tūrisma objekti 2017 2018 2019 % izmaiņas pret 2018 gadu
P. Upīša piemiņas muzejs un dārzs (ieskaitot klasiskās mūzikas koncerta apmeklētājus) 27 700 18 000 19800 10%
LVM Pokaiņu mežs 15 800 11 700 12 580 8%
Dobeles Novadpētniecības muzejs 8 958 6 569 6 376 -3%
K. Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" 5 706 6058 4381 -28%
Dobeles Amatu māja (ieskaitot tirdziņus un meistarklases) 5 870 2 273 2 870 26%
Vipēdes ezers 1 950 2 045 2 106 3%
E. Tones orhidejas un eksotiskie dzīvnieki 1 340 1 255 1 748 39%
Krimūnu skolas parks un iepazīšanās dārzs 1 000 1 000 1 300 30%
Štelmahera akmeņu dārzs 960 655 430 -34%
Klūgu ģimenes ainavu dārzs 970 665 474 -29%
Skaisto un praktisko ideju dārzs 300 750 250 -67%
Z/S Rūķīšu tējas 720 650 800 23%
Bērzes ūdensdzirnavas 400 320 450 41%
Z/S "Līči" seno lietu kolekcija 200 220 200 -9%
Labo atmiņu glabātuve "Dzintaros" 50 30 40 33%
Z/S Saliņas 170 125 180 44%
Baužu ģimenes neparastais dārzs 300 50 400 700%

Vairāk nakšņotāju, salīdzinot ar 2018. gadu, bija viesu mājā “Dzirnaviņas”(+23%), viesnīcā “Dobele”(+4%) un brīvdienu mājā “Cīruļi”(+6%). Arvien lielāku atzinību un atpazīstamību viesu vidū gūst jaunākais viesu nams Dobelē - Pilsētas māja. 2019. gadā tur apmetušies 90 viesi.