2017. gadā TIC ir saņēmis 6200 tūrisma informācijas pieprasījumus. 760 cilvēkiem informācija sniegta telefoniski, 459 – pa e-pastu. Salīdzinot ar 2016. gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies par 1440. Lielais apmeklētāju skaita pieaugums 2016. gadā ir skaidrojams ar Vislatvijas puķu draugu saietu. Šajā laikā TIC apkalpoja vairāk nekā tūkstoti interesentu. Mīnusu apmeklētāju skaitam ievilka arī pārcelšanās novembra beigās uz TIC nepiemērotām un tūristiem grūti sasniedzamām telpām pašvaldības ēkā Brīvības ielā 15. 2016. gadā decembrī klātienē un telefoniski apkalpoto apmeklētāju skaits bija 268, 2017. gada decembrī – tikai 60. 

Kopumā informācija ir sniegta ceļotājiem no 25 valstīm, no kurām tālākās bija Austrālija, ASV, Izraēla, Brazīlija. Joprojām visvairāk ir Lietuvas ceļotāju, kas sastāda vairāk nekā pusi no ārvalstu ceļotājiem. Viņiem seko ceļotāji no Igaunijas, Vācijas, Krievijas, ASV, Francijas, Lielbritānijas, Izraēlas un Baltkrievijas. 

Apmeklētāju skaits pieaudzis Pokaiņu mežā, Dobeles Novadpētniecības muzejā, Skaidrītes un Haralda Baužu dārzā, lauku sētā “Ozoliņi”. Samazinājies P. Upīša dārzā un muzejā, kas skaidrojams ar ieejas maksas un koncerta biļešu cenas kāpumu, un skaistajos dārzos, kurus 2016. gadā kuplā skaitā jau iepazina Vislatvijas Puķu draugu saieta dalībnieki.  

Vairāk nakšņotāju, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija viesu mājā “Dzirnaviņas” un brīvdienu mājā “Cīruļi”. 

 

Apskates objektu apmeklētība Dobeles novadā (2014. - 2017. gads)

Objekta nosaukums 2014 2015 2016 2017
P.Upīša muzejs un dārzs (ieskaitot klasiskās mūzikas koncertu) 24000  32000 29000 27700
Pokaiņu mežs  10700 12000 12700 15800
Dobeles Novadpētniecības muzejs 9440 9199 8626 8958
Piemiņas muzejs "Pikšas" 5350 4666 7014 5706
Amatu māja (ar gadatirgiem) 4834 3526 6721 5870
E.Tones orhidejas un eksotiskie dzīvnieki 3000 3007 1307 1340
Klūgu ģimenes ainavu dārzs 1270 760 3000 970
Štelmaheru akmeņu dārzs 1250 760 2940 960
Z/S "Rūķīšu tējas" 700 700 1500 720
Beņķu dārzs 530 513 1900 300
Vipēdes ezers   500 1300 1950
Zirgu sēta "Jaunļobas"   315 164 140
Skolas parks Krimūnās   200 1500 1000
Lauku sēta "Ozoliņi"     400 450
Lauku sēta "Zariņi"     100 80
Bērzes dzirnavas   150 400 400
Z/S "Līči" seno lietu kolekcija 150 100 200 200
Bauzes dārzs 400 70 240 300
Kolekcija "Dzintaros   25 20 50
Z/S "Saliņas"     220 170
Auru dārzs   200 1700 3
Lauku sēta "Kukšas"       63
Dobeles TIC 6125 6000 7640 6200