Sakoptā  lauku kapsēta sniedz ieskatu mūsu zemes  kapu kultūrā.

(Foto: D. Kļaviņs)