Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās". Projekta īsais nosaukums ir „Zaļā pilsētvide".

Programma: Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007.-2013. gadam.

Projekta mērķis: Saglabāt zaļās zonas un ūdenstilpnes Zemgales reģiona un Ziemeļlietuvas reģiona pilsētās, veicot investīcijas zaļās zonas infrastruktūrā, šādā veidā samazinot pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, saglabājot zaļās teritorijas nākamajām paaudzēm.

Galvenās aktivitātes: Dobeles novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir Projekta partneris Nr 4. Projekta Vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros iekārtos Dobeles pilsdrupām piegulošo teritoriju Bērzes upes labajā krastā, izstrādās labiekārtošanas projektu Bērzes upes kreisajam krastam (aiz Mūzikas skolas), rīkos arhitektu plenēru un piedalīsies attīstības un teritorijas plānotājiem rīkotajos apmācību semināros. Projekta ietvaros tiks rīkots konkurss „Eco beauty", kura ietvaros balvas tiks projektā iesaistīto pašvaldību sakoptākajām pilsētu sētām, daudzstāvu māju gaumīgākajiem balkoniem un sakoptākajiem uzņēmumie.

Kopējās Dobeles novada pašvaldības projekta izmaksas: 148 726.42 EUR

ERAF finansējums 85%: 126417.46 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums 10%: 14872.64 EUR

Valsts budžeta dotācija 5%: 7436.32 EUR

Projekta realizācijas laiks: 16.04.2012. - 15.10.2013.

Projekta koordinators: Inese Gasone, tālr.:+37122046446, e-pasts: inese.gasone@dobele.lv

Jaunumi:

20.07.2015

Pagājuši divi gadi, kopš noslēdzies projekts. Visi projektā sasniegtie rezultāti tiek apsaimniekoti un lietoti. Pastaigu taka gar Livonijas ordeņa pilsdrupām ir kļuvusi par dobelnieku un pilsdrupu kompleksa apmeklētāju iecienītu pastaigu un atpūtas vietu. Tiek domāts par pilsdrupu kompleksa attīstību, tuvākajā laikā pašvaldība izstrādās pils kompleksa attīstības koncepciju, lai attīstītu visu teritoriju un sniegtu jaunus pakalpojumus.

att
att
att

16.10.2013

att

Šā gada jūlijā noslēgušies būvdarbi, un nodota ekspluatācijā Bērzes upes labā krasta labiekārtotā teritorija pie Livonijas ordeņa pilsdrupām. Vietējā promenāde kļuva par iedzīvotāju iemīļotu atpūtas un pastaigu vietu, kas visos gadalaikos būs pievilcīga, pateicoties pie celiņa uzstādītiem labiekārtošanas elementiem – soliņi, skata laukumi, tiltiņi, kāpnes - un savam izvietojumam starp vienmēr kustīgo Bērzes upi un pilsdrupu monumentālai klātbūtnei.

Domājot par pilsētas vēsturiskā centra labiekārtošanas perspektīvu, projekta ietvaros izstrādāts, akceptēts un 4. oktobrī nodots pašvaldībai Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošanas tehniskais projekts (pļava aiz Dobeles mūzikas skolas līdz upei) ,šī teritorija daļēji pārskatāma no labā krasta pastaigu takas skatu laukuma.

att

Līdz 15. novembrim plānots pabeigt ainavu plāna izstrādi Čakstes ielas 2 teritorijas labiekārtošanai (teritorija starp SIA RIMI un Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu). Tehniskie risinājumi paredz izveidot vairākas sporta un aktīvās atpūtas zonas, kas aptvers plašu iedzīvotāju mērķauditoriju – daudzfunkcionāls sporta laukums, rotaļlaukumi bērniem pa vecumposmiem, ielu vingrošanas elementi jauniešiem, trenažieri senioriem. Arī šīs ieceres īstenošana plānota nākotnē, meklējot iespējas piesaistīt valsts un Eiropas Savienības investīcijas.

  

16.07.2013

Tuvojas noslēgumam projektā paredzētie būvdarbi Bērzes upes labajā krastā - Livonijas ordeņa pilsdrupu takas labiekārtošana gar upes krastu. Rezultātā izbūvēts gājēju celiņš no Brīvības ielas līdz gravai pilsdrupu teritorijas dienvidu pusē, tas noslēdzas ar atpūtai aprīkotu skatu laukumu. Vēl viens skata laukums izveidots pastaigu takas centrālajā daļā. Tas ir aprīkots ar soliņu un atkritumu tvertnēm, izveidoti jauni stādījumi no krūmiem un parka rozēm. Izbūvētas betona kāpnes augšā pa kalnu uz pilsdrupām, tās būs drošas arī mitros laika apstākļos. Taku padara pievilcīgāku divi gājēju tiltiņi. Izveidota vides pieejamības prasībām atbilstoša nobrauktuve no Brīvības ielas. Visa taka ir apgaismota. Objekta pabeigšana plānota 26. jūlijā, tādejādi būs sasniegts teritorijas labiekārtošanas mērķis - izveidota sakopta vide ap Dobeles pilsdrupu teritoriju Brīvības ielā 2c Bērzes upes labajā krastā.

att
att

Paralēli 8. jūlijā  tika noslēgts līgums ar SIA „Baltex Group" par Bērzes upes kreisā krasta Pļavas ielā 3 teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādi.

Jau uzsākta ainavu plāna izstrāde Čakstes ielā 2 labiekārtošanai (teritorija starp SIA RIMI un Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu). To veic SIA „Veido vidi". Atgādinām, ka šīs teritorijas labiekārtošanas projektēšanu Dobeles novada pašvaldībai kā balvu nodrošināja konkursa „Zaļākā dzīves telpa" uzvarētāji  -  Dobeles daiļdārznieki Klūgas, Štelmaheri un Beņķi.

 

18.03.2013

Apbalvoti konkursa „Zaļākā dzīves telpa" laureāti

2012. gada vasaras izskaņā projekta „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās" ietvaros Biržu pašvaldība - sadarbības partneris no Lietuvas puses - rīkoja konkursu „Zaļākā dzīves telpa" („Eco beauty"). Tajā piedalījās visu Latvijas un Lietuvas projektu partneru pašvaldību skaistāko un sakoptāko sētu īpašnieki, tika vērtēti arī sabiedrisko ēku labiekārtojumi. Lietuvas pusi pārstāvēja Akmenes, Rokišku, Biržu un Birštonas objekti. No Latvijas puses piedalījās Jēkabpils, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Dobeles pilsētas objekti.

2013. gada 15. martā notika konference un konkursa „Zaļākā dzīves telpa" apbalvošanas ceremonija. Tajā godināja sakoptāko un skaistāko daiļdārzu un sabiedrisko ēku labiekārtojumu īpašniekus. Par konkursa uzvarētāju no Lietuvas puses atzīti Birži, bet no Latvijas puses Dobele. Tika apbalvoti Dobeles triju sakoptāko sētu īpašnieki. 1. vietu ieguva Klūgu ģimenes ainavu dārzs ar plašajiem zālājiem un skaisto dīķi. Ar 2.vietu iepriecināja Līgas un Aivara Beņķu dārzs, kur var smelties idejas, kā iekārtot skaistu un vienlaikus arī praktisku dārzu. Par 3.vietas ieguvēju kļuva Štelmaheru ģimenes akmeņu dārzs, kuru mēdz dēvēt arī par akmens pasaku un brīnumu dārzu. Otro vietu sabiedrisko ēku grupā piešķīra Dobeles pirmsskolas izglītības iestādei "Spodrītis".

att

Pateicoties mūsu daiļdārzu īpašniekiem, Dobeles novada pašvaldība ieguva vērtīgu balvu - 3 tūkstošus eiro zaļās zonas labiekārtošanas projekta izstrādei Dobeles pilsētas teritorijā. 

Projekta darba konferencē abu pušu projektu partneri tika iepazīstināti ar visām projekta ietvaros plānotām un paveiktām aktivitātēm, tika iezīmētas vēlamās sadarbības aktivitātes 2014.-2021. projektu plānošanas periodam.

Foto: Agnese Liepa
Sagatavoja:
Egija Košinska
Dobeles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste - praktikante
tālr.: +37163720936,
e-pasts: egija.kosinska@gmail.com

 

20.12.2012

21. septembrī Tērvetes dabas parka informācijas centra konferenču zālē norisinājās arhitektu plenēra noslēguma daļa. Tā bija saspringta darba diena gan 6 dalībnieku komandām, kas prezentēja savas idejas Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošanai, gan žūrijai, kam bija jāaptver visi vērtēšanas aspekti - idejas iekļaušanās vēsturiskā centra kontekstā, inovācijas, funkcionalitāte. Kompetentā žūrija atzina, ka visi darbi  sagatavoti augstā līmenī, ikviena komanda sniedza kreatīvas idejas , kas ir izmantojamas pie tehniskā projekta izstrādes.

Pirmo vietu un 1000 latu naudas prēmiju žūrijas vērtējumā ieguva komanda „Kalcijs" no Jēkabpils, kurā darbojās ainavu arhitekti Laura Krastiņa, Māra Jakuboviča un Oskars Elksnis.

Otro vietu un 300 latu naudas prēmiju ieguva komanda „ILNNMM", kurā darbojās ainavu arhitektes Iveta Lāčauniece, Natalija Ņitavska un Madara Markova.

Trešo vietu un 200 latu naudas prēmiju ieguva komanda „I&O", kurā darbojās Ilze Janpavle, Olga Klubova un Līga Neimane.

Laika posmā no 25.septembra līdz 30. oktobrim visi darbi tika izstādīti Dobeles novada tūrisma informācijas centrā, interesentiem bija iespēja iepazīties ar dalībnieku koncepcijām un nobalsot par sev tīkamāko koncepciju. Absolūtu balsu pārsvaru un iedzīvotāju simpātijas balvu 150 latu vērtībā ieguva Rūta Sāviča un Nadīna Vinceviča -  komanda „Zelta maliņa" .

Šī aktivitāte noslēgsies ar Bērzes upes kreisā karsta Pļavas ielā3  teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādi.

2012.gada 4.oktobrī parakstīts līgums ar SIA „Ceļinieks 01"par Dobeles pilsdrupām piegulošās teritorijas labiekārtošanu Bērzes upes labajā krastā. Būvdarbus plānots pabeigt 2013.gada jūlijā.

 

20.09.2012

Bērzes krasts iegūst jaunus vaibstus 

21. septembrī "Tērvetes silā", Tērvetes dabas parka informācijas centra konferenču zālē, pulcēsies ainavu arhitektu plenēra Dobele 2012 dalībnieki. Šī būs plenēra otrā - noslēdzošā diena, kurā astoņas arhitektu komandas no dažādām Latvijas un Lietuvas vietām žūrijas komisijai un interesentiem prezentēs savas idejas par teritorijas Dobelē, Pļavu ielā 3, turpmāko attīstību.

Pēc plenēra komandu darbi tiks izstādīti Dobeles Amatu mājā, kur iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar visām idejām un nobalsot par sev simpātiskāko. Komandai, par kuras darbu interesenti būs balsojuši visvairāk, tiks piešķirta "iedzīvotāju simpātijas balva" 150 LVL vērtībā.

Ainavu arhitektu plenērs Dobele 2012 tiek rīkots Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLIV-288 „Zaļā pilsētvide" ietvaros.

Informē:
Ērika Karro
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja
e-pasts: erika.karro@dobele.lv

 

20.08.2012

Veidojam Bērzes krasta ainavu Dobelē 

24. augustā Dobeles Mūzikas skolā projekta „Zaļā pilsētvide" ietvaros notiks Dobeles novada pašvaldības rīkotais ainavu arhitektu plenērs.

Tā galvenais mērķis ir gūt idejas par teritorijas Dobelē, Pļavu ielā 3 (aiz Dobeles Mūzikas skolas), turpmākajām attīstības iespējām.

Šajā dienā plenēra dalībnieki tiks iepazīstināti ar teritorijas biotopu izpēti, inženierģeoloģisko stāvokli, Pēteris Blūms uzstāsies ar prezentāciju par Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu ansambļa turpmāko veidolu, Dobeles būvvaldes vadītājs, arhitekts Jānis Kukša stāstīs par Dobeles pilsētvides mantojumu un iecerēm. Speciālisti iepazīsies ar objekta teritoriju dabā. Plenēra dalībniekiem tiks atvēlēts laiks diskusijai un jautājumu noskaidrošanai.

Sakārtot šo Bērzes upes krasta teritoriju, kas ir aptuveni 4 ha liela un atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, ir sens sapnis, tādēļ ir gandarījums, ka radusies iespēja rīkot šādu pasākumu, kura rezultātā gūsim konkrētas idejas.

21. septembrī visi plenēra dalībnieki pulcēsies atkal kopā, lai prezentētu savas idejas par šīs teritorijas turpmāko attīstību. Izstrādātos priekšlikumus vērtēs gan žūrijas komisija, gan paši plenēra dalībnieki. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas. Plenēra laikā gūtās idejas ir plānots izstādīt publiskai apskatei, lai iedzīvotājiem būtu iespēja izteikt savu viedokli un nobalsot par, viņuprāt, labāko projekta ideju šīs teritorijas attīstībai.

Vēlos pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri ir pauduši savu viedokli Dobeles novada pašvaldības mājas lapas aptaujā.

Informē:
Ērika Karro
Dobeles novada pašvaldības
Projektu vadītāja
tālr.:+37163720937
e-pasts:erika.karro@dobele.lv

att
att
att