Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: veicināt velotūrisma attīstību Dobeles novada teritorijā, izbūvējot 8,03 km garu veloceliņu, savienojot savā starpā vairākus tūrisma objektus, kā arī nodrošinot Latvijas iedzīvotāju un ārzemju tūristu drošu pārvietošanos pilsētas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veloceliņa izbūve (ieskaitot 2 tiltu pār Bērzes upi rekonstrukciju);
  2. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu iegāde un uzstādīšana;
  3. veloceliņu informatīvās infrastruktūras izveide;
  4. atpūtas vietu iekārtošana (velonovietņu uzstādīšana, atkritumu tvertņu uzstādīšana,soliņu, galdiņu uzstādīšana, ugunskuru vietu izveide, sabiedriskās tualetes Ķestermežā rekonstrukcija);
  5. autostāvvietas izbūve Ķestermeža Bērzes labajā krastā;
  6. apgaismes iekārtu iegāde un uzstādīšana;
  7. teritorijas apzaļumošana;
  8. mārketinga materiālu sagatavošana;
  9. autobusu pieturvietu sakārtošana gar veloceliņu.

Kopējās projekta izmaksas: 1 104 664,09 LVL
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 482 650,58 LVL
ERAF finansējums un valsts dotācija: 622 013,51 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada aprīlis - 2012. gada 23. oktobris

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija: taiga.gribuste@dobele.lv tālr.: +37163720931, mob.: +37129187997; fakss +37163722463

 

Jaunākā informācija par projektu:

 

23.10. 2012.

Projekts Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā" (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) ir noslēdzies.

Projekta ietvaros Dobeles pilsētā  ir izbūvēts gājēju un veloceliņš 8,03 km garumā. Izveidots velomaršruts, kas savieno savā starpā 12 pilsētas apskates objektus, tādejādi veicinot velotūrisma attīstību mūsu pilsētā un, protams, nodrošina iedzīvotāju un tūristu drošu pārvietošanos pilsētas teritorijā. Velomaršruts aptver vairākas ielas: Liepājas šoseju, Tērvetes ielu, Īles ielu, Ķestermeža un Aizsargmeža teritoriju, Sila - Ozolu un Sanatorijas ielu, Zaļo, Graudu, Atmodas un Kr. Barona ielu.

Papildus izbūvēts veloceliņa apgaismojums, uzstādīti 2 luksofori, viens no tiem aprīkots ar skaņas signālu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, izveidotas vairākas atpūtas vietas ar velonovietnēm, uzstādīta sabiedriskā tualete Ķestermežā. Veloceliņam piegulošā teritorijā veikta apzaļumošana.

Projekta ietvaros rekonstruētas 2 sabiedriskas nozīmes būves - tilts pār Bērzi Upes ielā (Spodrības tilts) un piekaramais tilts Ķestermežā pie estrādes.

Par pašvaldības līdzekļiem atjaunotas pieturvietas Liepājas šosejā, Tērvetes un Zaļā ielā. Ķestermežā, Bērzes upes labajā krastā, izbūvēts stāvlaukums 49 automašīnām.

Projekta ietvaros realizēti mārketinga pasākumi objekta popularizēšanai - izgatavoti 14 000 bukletu un 8 000 pastkartes, kas palīdzēs velotūristiem apgūt jaunizbūvēto veloceliņu un apskatīt Dobeles ievērojamās vietas.

Projekts īstenots laika posmā no 2009. gada 23. aprīļa līdz 2012. gada 23. oktobrim.

 

22.09.2012.
 
Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)  

Visas vasaras garumā projekta ietvaros veikti veloceliņa izbūves darbi Tērvetes ielā, Zaļā ielā, Graudu ielā, H. Vīkas ielā. Būvdarbus objektā veic SIA „Ceļinieks 01", paralēli šajās ielās SIA „Kvēle" veic apgaismojuma izbūvi. Uz šo brīdi darbi tuvojas nobeigumam.
Ir noslēgts līgums ar SIA „Jelgavas tipogrāfija" par 14 000 bukletu izgatavošanu, kur latviešu un angļu valodā būs atspoguļota informācija par veloceliņa maršrutu un pilsētas apskates objektiem, ko jaunizbūvētais celiņš savieno. Mārketinga pasākumu ietvaros Jelgavas tipogrāfija izgatavos arī 8 000 pastkartes, kas pēc savas būtības būs praktisks materiāls velotūristam. Ar SIA „Reklāmas dizaina darbnīca" noslēgts līgums par informatīva stenda un 30 informatīvu norāžu izgatavošanu, kas palīdzēs velobraucējiem orientēties jaunajā velomaršrutā.

 

22.06.2012.
 
Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)

Noslēgušies iepirkumi par veloceliņa būvdarbu pabeigšanu un objekta būvuzraudzību. Ar šā gada 4. jūniju atsākti būvdarbi. Būvdarbus veic SIA „Ceļinieks 01", būvuzraudzību - SIA „Jurēvičs un partneri". Darbi tiek veikti paralēli Dobeles divās garākajās ielās - Tērvetes un Zaļā ielā. Būvdarbus plānots paveikt līdz 2012. gada 10. oktobrim. Tiek strādāts pie informatīvu norāžu un stenda dizaina, specifikācijas un potenciāla piegādātāja izvēles.

 

22.03.2012.
 
Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)

2012. gada 6. februārī Dobeles novada pašvaldība un sadarbības iestāde V/A "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" ir parakstījušas vienošanos par grozījumiem, saskaņā ar to projekta īstenošana pagarināta līdz 2012. gada 23. oktobrim. Š.g. 29.februārī ir izsludināts konkurss par būvdarbu pabeigšanu projektā. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu būvuzraudzību. Paredzams, ka būvdarbus sāks maijā.

Bez veloceliņa pabeigšanas un labiekārtošanas darbiem projektā paredzēta informatīvu norāžu izgatavošana. Norādes sniegs informāciju par tiem pilsētas apskates objektiem, ko savienos jaunizbūvētais veloceliņš. Tāpat tiks izgatavoti un pavairoti mārketinga materiāli - informatīvie bukleti. Veloceliņa maršrutā tiks novietots  stends, kas atspoguļos visu velomaršrutu, papildus tiks izgatavotas pastkartes objekta popularizēšanai.

 

21.12.2011.
 
Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)

20.12.2011. Dobeles novada pašvaldība ir iesniegusi sadarbības iestādei V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" grozījumu ierosinājumu par projekta termiņa pagarinājumu līdz 2012.gada novembrim. Sasniegt projektā plānotus rezultātus nav iespējams sasniegt sākotnējā termiņā , jo no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ būtiski kavējas SIA „Dobeles Ūdens" projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē" īstenošana (projektu aktivitātes atsevišķos ielu posmos pārklājas) Riski, kas varētu kavēt velotūrisma projekta īstenošanu, ir novērsti. Tiklīdz pašvaldība saņems ierosināto grozījumu apstiprinājumu par projekta termiņa pagarinājumu no sadarbības iestādes, pašvaldība varēs izsludināt Publisko iepirkumu par atlikušajiem būvdarbiem.

 

21.09.2011.

Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) 

Vasaras periodā velotūrisma projektā pilnīgi izbūvēts veloceliņš Sanatorijas un Sila - Ozolu ielā. Uzsākti darbi Zaļā ielā no P.Upīša dārza puses. Diemžēl nācās uz laiku pārtraukt darbus projektā, jo līgums par būvdarbiem ar SIA „Ceļinieks 01" tika lauzts pieaugušo izmaksu dēļ, kas konstatētas būvniecības jomā 2011. gadā. Tā kā nav izdevies rast risinājumu ar Būvuzņēmēju, ir nepieciešams veikt jaunu iepirkumu par atlikušajiem darbiem. Plānots projekta pagarinājums.

 

21.06.2011.

Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) 

2011. gada pavasarī tika izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā veloceliņa posms, kas ved cauri Ķestermeža estrādei, ieskaitot atpūtas vietas, velosipēdu novietnes un labierīcību pamatni, kā arī tika uzklāts asfalta segums stāvlaukumam upes kreisajā pusē.
Kā minēts agrāk, ir iecerēts saskaņot divu pašvaldības projektu - veloceliņa izbūves un ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Dobelē - realizāciju, jo šiem projektiem būvniecības darbi pārklājas. Diemžēl ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbu  iepirkums nenoslēdzās kā plānots, tāpēc veloceliņa būvdarbi jūnijā tika uz laiku apturēti.

 

18.03.2011.

Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) 

Līdz ar siltā laika iestāšanos tiks turpināti darbi Atmodas ielā. Ir izsludināts iepirkums par papilddarbiem būvdarbos, kas radušies pēc tehniskā projekta uzlabošanas, kā arī iekļaujot projektā jaunus apjomus, kas paredz zaļās zonas labiekārtošanu Ķestermeža estrādes tuvumā, proti - tiks izbūvēts bruģēts gājēju un veloceliņš no Meža prospekta iebrauktuves uz estrādi līdz pat tiltam. Tā kā šogad pašvaldībā tiek uzsākts vērienīgs ūdenssaimniecības projekts un ūdens saimniecības sistēmas uzlabojumi ir tieši saistīti ar Tērvetes un Zaļās ielas pārbūvi, tad darbi pie veloceliņa izbūves šajās ielās tiek pakārtoti šī projekta virzībai un termiņiem.

 

07.12.2010.

Projekts:  Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008)

Tuvojas noslēgumam 2010.gada būvniecības sezona, projekta īstenošanas 2.gads.

Šajā sezonā pieredzēti dažādi sarežģījumi, kā rezultātā veiktas Tehniskā projekta izmaiņas gan veloceliņa izbūvē, gan apgaismojuma uzstādīšanā. Tās saistītas ar esošo darbu apjomu pārrēķinu, projekta tehnisko risinājumu uzlabošanu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegti atbilstoši projekta grozījumi. Minētās izmaiņas nav kavējušas būvdarbus.

Šā gada rudenī izbūvēts veloceliņš Aizsargu mežā (Meža prospekts 61A), daļēji -Zaļajā ielā un Atmodas ielā, uzsākta atpūtas vietas, velonovietnes un tualetes pamatnes izbūve Ķestermežā. Ja laikapstākļi būs būvniecībai labvēlīgi, šajos posmos darbus turpinās arī decembrī. Jau iepriekš izbūvētos posmos tika uzstādītas ceļa zīmes un aizsargbarjeras, Liepājas šosejas un Brīvības ielas savienojumā decembrī uzstādīs 1 luksoforu ar skaņas signālu, kas atvieglos ielas šķērsošanu šajā posmā ikvienam iedzīvotājam(t.sk. cilvēkiem ar redzes traucējumiem). Apgaismojuma izbūve, ko veic SIA „Kvēle", visos posmos tiek pielāgota veloceliņa izbūves darbiem.

Izdarīts daudz, tomēr liela daļa darbu paredzēta 2011.gadā, kad būs jāsavieto 2 pašvaldības projekti- veloceliņa izbūve un ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē. Tas skar Zaļo ielu, Sila- Ozolu ielu un Tērvetes ielu, kur abu projektu darbi „ pārklājas", tāpēc svarīgi , lai aktivitātes tiktu rūpīgi izplānotas. Ūdenssaimniecības projektā pašreiz izsludināts konkurss būvdarbiem un būvuzraudzībai. Plānots, ka darbi varētu sākties 2011.gada aprīlī.

 

09.09.2010.