Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Sporta trenažieru un inventāra iegāde" (Nr.13-06-LL30-L413202-000009)

Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta klubs „Dobeles Atlēts""

Darbības programma: ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitētaes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Iegādāties sporta trenažierus un aprīkojumu, radot pievilcīgu vidi Dobeles novada iedzīvotājiem un rosinot tos aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu dzīves veidu.

Projekta ietvaros Dobeles Sporta centrā ir iegādāti sporta trenažieri un aprīkojums, kā rezultātā jebkurš Dobeles novada iedzīvotājs var apmeklēt trenažieru zāli un izmantot tajā pieejamos sporta trenažierus un aprīkojumu kvalificēta trenera uzraudzībā atbilstoši savām vajadzībām, konsultēties ar treneri par pareizu un lietderīgu sporta trenažieru un aprīkojuma izmantošanu.

Iedzīvotāji trenažieru zāli bez maksas var apmeklēt divas reizes nedēļā: otrdienās 1600-1800 un piektdienās 1500-1700.

Kopējās izmaksas: LVL 9 880,03

Publiskais finansējums: LVL 8 892,03

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 988,00

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 30.maijs - 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv