Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu nodrošinājumam" (Nr.13-06-LL30-L413102-000002)

Darbības programma: Lauku attīstības programmas pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: uzlabot amatniecības un mājražotāju pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Dobeles novada organizētos gadatirgos un pasākumos, veicinot mazās ražošanas attīstību un nodrošinot pakalpojuma pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem sakārtotā un vizuāli pievilcīgā vidē

Galvenā aktivitāte: 12 tirgus kiosku iegāde un uzstādīšana Dobeles Vēsturiskajā tirgus laukumā

Kopējās izmaksas: LVL 9953,68
Publiskais finansējums: LVL 7403,56
Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2550,12

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 30. maijs - 2013. gada 30. oktobris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontakti:   t. +37163720931, t.+37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

 

Aktuālā informācija

21.10.2013.

Projekta ietvaros plānotais mērķis uzlabot amatniecības un mājražotāju pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Dobeles novada organizētos gadatirgos un pasākumos ir sasniegts. Izgatavoti 12 tirgus kioski, tie ir nelieli, taču piemēroti amatnieku un sīko ražotāju vajadzību nodrošinājumam. Ceram, ka tas arī veicinās mazās ražošanas attīstību pašvaldībā, jo, kā jau iepriekš tika minēts, priekšroka šo kiosku izmantošanā tiks dota maziem Dobeles novada amatniekiem un mājražotājiem, kā arī tiem tirgotājiem, kam nav pieejama nojume un tirgotā prece var tikt bojāta vides faktoru ietekmē.

att

Vienlaicīgi kioski ir arī elements, kas gadatirgus procesā padara Vēsturiskā Tirgus laukuma vidi vizuāli pievilcīgāku , katru reizi tos ir iespējams izvietot dažādās konfigurācijās, dažādojot laukuma vizuālo izskatu. Pirmo reizi pakalpojuma nodrošināšanai kioski tiks uzstādīti Mārtiņdienas gadatirgū 9.novembrī Tirgus laukumā 1.

Kopumā projekts ir veicinājis pakalpojuma pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem .

 

05.08.2013.

2013. gada 18. jūlijā Lauka atbalsta dienesta Zemgales Reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu. Jau iepriekš tika veikts publiskais iepirkums par tirgus kiosku izgatavošanu un uzstādīšanu, rezultātā 25.06.2013. tika noslēgts līgums ar SIA „Indigo būve".

Saskaņā ar pašvaldības kultūras un sporta pārvaldes sniegto informāciju, vidēji uz vienu gadatirgu piesakās ap 40 - 50 Latvijas mājražotāju un amatnieku, dalība gadatirgū netiek atteikta arī kaimiņu - Lietuvas - tirgotājiem.

2011. gada beigās Dobele ieguva rekonstruētu Vēsturisko tirgus laukumu, tam tika atgriezts tirgus vietas statuss. Teritorija ir pietiekama, lai varētu nodrošināt ar vietu visus tirgoties gribētājus, taču tai nepieciešama papildus labiekārtošana.

Projekta ietvaros plānots iegādāties pēc laukuma autora skices izgatavotus 12 tirgus kioskus. Tie būs estētiski pievilcīgi, funkcionāli. Plānota saliekama kiosku konstrukcija, tos varēs noņemt un atkal uzstādīt. Turklāt to forma paredz izvietojumu dažādās konfigurācijās un dažādos tirgus laukuma vizuālo izskatu. Tirgus kiosku montāžu un demontāžu veiks pēc vajadzības. Tā kā tirgotāju skaits ir lielāks nekā iegādājamo kiosku skaits, priekšroka tiks dota Dobeles novada mājražotājiem un amatniekiem, kā arī tiem tirgotājiem, kam nav pieejama nojume un tirgotā prece var tikt bojāta vides faktoru ietekmē.

Pēc projekta īstenošanas Dobeles vēsturiskais centrs kļūs apdzīvotāks un pievilcīgāks, tas piesaistīs vairāk pircēju un tirgotāju.