Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos (3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/062/021)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: uzlabot satiksmes drošību Dobeles novadā, likvidējot potenciāli bīstamās vietas un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem drošu infrastruktūru, atdalot tos no transportlīdzekļu plūsmas.

Projekta aktivitātes: 

 1. Autoruzraudzība.
 2. Būvuzraudzība.
 3. Publicitātes pasākumi.
 4. Satiksmes drošības uzlabojumi Jaunbērzes pagastā:
  • Ietves izbūve no pieturas „Mežinieku skola" līdz Mežinieku pamatskolas jaunbūvei;
  • Jauna asfalta seguma ieklāšana piebraucamajam ceļam no autoceļa P98 līdz Mežinieku pamatskolas jaunbūvei;
  • Jauna gājēju celiņa apgaismojuma izbūve;
  • Bīstamā ietves pieslēguma pie iebraucamā ceļa likvidācija.
 5. Satiksmes drošības uzlabojumi Penkules pagastā:
  • Gājēju celiņa izbūve no Penkules pagasta pārvaldes ēkas līdz autobusu pieturai „Penkule"
  • Jauna ielas apgaismojuma izbūve;
  • Gājēju drošības margu izbūve;
  • Ceļa zīmi „Gājēju pāreja" aizsedzošo koku izzāģēšana;
  • Autobusa pieturas „Penkule" seguma nomaiņa un augsto apmaļu izbūve;
  • Esošo grāvju tīrīšana un profilēšana.       

Kopējās izmaksas: 98890.00 LVL
ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija: 75403.62 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums: 23486.38 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada janvāris - 2011. gada oktobris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: tālr. +37163720931, mob. +37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

Jaunumi:

20.12.2011.

Par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem uzlabota satiksmes drošība Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos.

Ir noslēdzies Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos". Tā galvenais mērķis bija uzlabot satiksmes drošību Dobeles novadā, likvidējot potenciāli bīstamās vietas un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem drošu infrastruktūru.

att

Projekta ietvaros Penkules pagastā tika izbūvēts gājēju celiņš puskilometra garumā, nodalot autotransporta, riteņbraucēju un gājēju kustību. Īpaša uzmanība projektēšanas stadijā tika pievērsta gājēju celiņam un gājēju pārejai Penkules pamatskolas tiešā tuvumā, atdalot gājēju celiņu no brauktuves daļas ar zaļo zonu un paredzot gājēju pārejas tuvumā esošo krūmu izzāģēšanu, kā arī drošības barjeru ierīkošanu. Tāpat tika rekonstruēta autobusu pietura. Novecojušā ielu apgaismojuma vietā ierīkots jauns, kas vienmērīgi izgaismo bīstamos ceļa posmus, padarot tos labāk pārskatāmus.

att

Jaunbērzes pagastā tika izbūvēts gājēju celiņš un rekonstruēta autobusu pietura, kas atrodas netālu no Mežinieku pamatskolas. Tas nodrošina skolas audzēkņiem drošu ceļu līdz autobusam. Papildus šim celiņam tika uzstādīts jauns apgaismojums labai redzamībai arī tumšajos gadalaika periodos. Iebraucamais ceļš pie skolas, kas savienojas ar galveno Jaunbērzes ceļu P98, bija sliktā stāvoklī - mitrā vai aukstā laikā tas kļūva īpaši slidens stāvās iebrauktuves dēļ. Rekonstrukcijas rezultātā šis trūkums ir novērsts.

Projekta kopējās izmaksas veido 127,2 tūkst. latu, tajā skaitā piesaistītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 73,2 tūkst. latu, kas ir 57,5% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Valsts budžeta finansējums 2,2 tūkst. latu, savukārt pašvaldība projekta īstenošanā ieguldīja turpat 51,8 tūkst. latu.

 

04.11.2011.

2011. gada 4. novembrī projektā paredzētie būvdarbi, kas tika uzsākti šī gada rudens sākumā, tuvojas noslēgumam. To ietvaros Penkules pagastā tika izbūvēts gājēju celiņš puskilometra garumā, izveidots jauns ielu apgaismojums, rekonstruēta autobusu pietura, uzstādītas gājēju drošības margas. Jaunbērzes pagastā tika izbūvēts gājēju celiņš 130 m garumā, ceļa posms 65 m garumā, kā arī ierīkots ielu apgaismojums jaunizbūvētajam gājēju celiņam.

 

13.10.2011.

2011. gada 15. augustā tika noslēgts iepirkums par būvadarbiem projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos" (Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/062/021) īstenošanai. Kā saimnieciski izdevīgākais tika izvēlēts SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate"" piedāvājums ar piedāvāto līgumsummu 117 658,12 LVL.

Š.g. 25. augustā tika noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „Jurēviči un partneri" un autoruzraudzības līgums ar SIA "Projekts 3". Savukārt 31. augustā tika noslēgts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība"Igate"" par veicamajiem būvdarbiem Penkules un Jaunbērzes pagastos.
Darbi uzsākti š.g. 5. septembrī. Penkules pagasta objektā ir veikta grunts nomaiņa un uzstādīti gājēju celiņu bortakmeņi. Jaunbērzes pagastā ir noņemta augu zemes virskārta, lai varētu uzsākt nesošās grunts nomaiņu un varētu sākt apgaismojuma izbūvi.

 

14.03.2011.

2011. gada 6. janvārī tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi par projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos " (Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/062/021) īstenošanu.
Šī gada 8.martā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pašvaldība izsludināja iepirkumu par būvdarbiem, kas noslēgsies 22.martā.