Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Dobeles novada pašvadības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana" (id. Nr. KPFI - 13.1/21)

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko terotoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Mērķis: Veikt Dobeles novada Dobeles pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu

Projekta ietvaros Zaļajā ielā, Skolas ielā, Meža prospektā, Dainu ielā, Ozolu ielā, Atmodas ielā un Ādama ielā tiks demontēti 32 dzelzbetona balsti un 64 DRL gaismekļi, to vietā uzstādot 32 metāla balstus un 64 LED gaismekļus.

Kopējās izmaksas: LVL 64 847,49

Klimata pārmaiņu finašu instrumenta finansējums: LVL 34 117,91

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 30 729,58

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. augusts - 2013. gada 30. augusts

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.+37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

 

Jaunumi:

30.08.2013.

Dobeles pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma rekonstrukciju saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem veica SIA „INDIGO Būve"

Projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Projekta īstenošanas rezultātā:

  1. Zaļajā ielā ir nomainīti 12 stabi un 12 gaismekļi;
  2. Skolas ielā - 1 stabs un 5 gaismekļi;
  3. Meža prospektā - 18 stabi un 18 gaismekļi;
  4. Dainu ielā - 3 stabi un 13 gaismekļi;
  5. Ozolu ielā - 3 gaismekļi;
  6. Atmodas ielā - 1 stabs un 4 gaismekļi;
  7. Ādama ielā - 9 gaismekļi.

Projekta īstenošanas rezultātā COemisiju plānotais samazinājums gadā ir 21,74 tonnas.