Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1.kārta Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš"" (Nr.13-06-LL30-L413202-000001)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Paaugstināt pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas pieejamību Dobeles novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" izglītojamajiem, izveidojot aktīvās atpūtas un rotaļu laukuma 1.daļu līdz 2013.gada 30.decembrim

Projekta ietvaros tiks īstenota PII "Zvaniņš" bērnu aktīvās atpūtas un rotaļu laukuma izveides 1.kārta, iegādājoties un uzstādot vienu aprīkojuma komplektu, kas sastāv no aprīkojuma vienas grupas laukumam un aprīkojumu kopīgajam bērnudārza aktīvās atpūtas un sporta laukumam.

Kopējās izmaksas: LVL 9 994,68

Publiskais finansējums: LVL 7 434,06

Pašvaldības finansējums: LVL 2 560.62

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.jūlijs - 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Inese Gasone

Kontaktinformācija: tālr. +37163700121, e-pasts: inese.gasone@dobele.lv

 

Jaunumi:

28.10.2013.

Bērnudārzā „Zvaniņš" iepeldējis krāsains kuģis

25. oktobra pēcpusdienā pirmskolas iestādē „Zvaniņš" bija svētku diena - atklāts tika košs bērnu rotaļlaukums.

Sanākušos uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kurš savā uzrunā pauda gandarījumu par jaunajām rotaļu iekārtām, kuras ienesīs prieku bērnu sejās un krāsas pelēkajā rudenī.

att

Laukums tapis ar ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā " projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveides 1. kārta Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš"" palīdzību.

Laukuma aprīkojuma kopējās izmaksas sastādīja 9994,68 latus, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 2560,62 lati.

Aprīkojumu piegādāja un uzstādīja SIA „Ksil Baltic".