Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē (Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001/032)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un nodarbinātību Dobeles novadā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Galvenās aktivitātes:

  1. Jauna divstāvīga korpusa blakus esošai ēkai izbūve, kur tiks izvietotas 6 grupu telpas nodarbībām, rotaļām un atpūtai, guļamtelpas bērniem, apkalpojošā personāla un administrācijas telpas; WC; aktu zāle (korpuss paredzēts 120 vietām).
  2. Teritorijas labiekārtošana (jaunu spēļu nojumju izbūve, sporta laukuma ierīkošana, bērnu laukuma aprīkojuma uzstādīšana).
  3. Publicitātes pasākumi.

Kopējās izmaksas: 869 255 LVL

ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija: 492 024 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums: 377 231 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada jūnijs - 2011. gada decembris

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: tālr. +37163720931; mob. +37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

 

Jaunumi

10.09.2011.

Veiksmīgi tuvojas nobeigumam vēl viens pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas projekts, tā ietvaros tika papildus nodrošinātas 120 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un nodarbinātība Dobeles novadā - izveidotas 22 jaunas darba vietas.

PII „Spodrība" mainīts nosaukums un adrese, turpmāk mazie novada iedzīvotāji apmeklēs PII „Spodrītis" Zaļā ielā 22. Telpas aprīkotas ar jaunām, funkcionālām mēbelēm, tiek veikts iepirkums par rotaļlietu iegādi. Svinīgajā jauno telpu atklāšanā 15.augustā piedalījās „Spodrīša" draugi un atbalstītāji, projekta īstenotāji. Jau 17. augustā telpas pildījās ar bērnu čalām -uzsākts jaunais mācību gads.

Jaunajās telpās piestiprinātas 2 plāksnes ar norādi, ka projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, tiek veikti pēdējie publicitātes pasākumi un gatavota noslēguma dokumentācija  par finansējuma izlietojumu un ēkas apdrošināšanu.

 

17.06.2011.

Projekts: Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē (Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001/032)

att

10. jūnijā noticis sen gaidītais pasākums - Dobeles PII "Spodrība" projekta ietvaros jaunizbūvētās ēkas pieņemšana ekspluatācijā. Dobeles novads klāt pie jau esošām ieguvis papildus 120 vietas pirmsskolas izglītības iestādē bērniem vecumā no 1,5 - 7 gadiem. Tas nozīmē, ka novadā pilnībā tiek atrisināts jautājums par rindām uz vietām bērnudārzā, un ikviena novadā deklarētā ģimene turpmāk varēs saņemt pakalpojumu PII „Spodrība".

Pirmsskolas izglītības iestādei „Spodrība", kas pamatoti „sapņo" par nosaukumu „Spodrītis", plānots piešķirt arī jaunu adresi - Zaļā iela 22, jo galvenā ieeja iestādē un izveidotā piebrauktuve ar dažām stāvvietām tagad ir no Zaļās ielas.

Bērnudārza jaunais korpuss ar aktu zāles piebūvi ir labi pamanāms no Zaļās ielas, jo ir ieguvis košas, dzīvespriecīgas, bērnudārzam raksturīgas krāsas. Pagalmā ierīkots bērnu laukums ar mūsdienīgu aprīkojumu, izbūvēts sporta laukums, 6 nojumes, 6 smilšukastes, izveidoti celiņi un iestādīti dažādi dekoratīvi koki un krūmi.

Jūnijā ir pabeigts publiskais iepirkums un noslēgts līgums par mēbeļu un aprīkojuma izgatavošanu un uzstādīšanu jaunajā korpusā. Šī aktivitāte gan ir ārpus projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē", tāpēc aprīkojuma izmaksas pilnībā „gulstas uz pašvaldības pleciem".

Pati priecīgākā ziņa ir tā, ka jau šī gada septembrī jauno korpusu apdzīvos novada mazie iemītnieki.

 

01.03.2011.

Projekts: Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē (Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001/032)

31. martā plānots pabeigt iestādes jaunā korpusa izbūvi. Šobrīd viss liecina par to, ka SIA „Reaton Ltd" darbus spēs pabeigt savlaicīgi. Pašreiz turpinās iekšdarbi. Ēkā izbūvētas komunikācijas - ventilācijas sistēma, elektroapgāde, apkures sistēma, nodrošināta ūdensapgāde un izbūvēta kanalizācija. Katra telpa iegūst savu tēlu. Top ēkas piebūve - aktu zāle, kas nākotnē varēs "ietilpināt" līdz 100 cilvēkiem. Aktu zāli ierāmē krāsainie stikla iesegumi, kas padara ēku individuālu un pievilcīgu. Blakus iestādes vecajam korpusam jau ierīkots bērnu laukums ar mūsdienīgu aprīkojumu, izbūvēts sporta laukums, 6 nojumes, piebrauktuve iestādei un dažas auto stāvvietas.

Jauna korpusa izbūve un visas teritorijas labiekārtošana tiks pabeigta līdz 15. jūnijam, tāpēc jaunās ēkas fasādes krāsošana atlikta uz siltāku laiku, maijā - jūnijā pabeigs visas teritorijas labiekārtošanu, ieskaitot teritorijas apzaļumošanu un gājēju celiņu izbūvi.

 

06.12.2010.

Projekts: Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrība" rekonstrukcija Upes ielā 14, Dobelē (Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/001/032)

Veiksmīgi attīstās darbi pie jaunā korpusa izbūves. Divstāvīgā ēka ir zem jumta, ieliktas durvis un logi. Visu decembri jau norisinās iekšdarbi. Saskaņā ar būvdarbu grafiku, SIA „REATON LTD" pabeigs darbus pie jaunā korpusa izbūves 2011.gada 31.martā, uz siltāku laiku atliekot tikai fasādes krāsošanu un pirmsskolas izglītības iestādes labiekārtošanu.

 

09.09.2010.