Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Mežinieku skolas sporta zāles aprīkojuma iegāde"

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta mērķi:

  1. Sporta aprīkojuma iegāde Mežinieku skolas sporta zālei tādejādi nodrošinot Valsts pamatizglītības standartam atbilstošus nosacījumus sporta priekšmeta organizēšanai;
  2. Radīt pievilcīgu dzīves vidi Jaunbērzes un Jaunbērzes pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un sakoptu apkārtējo vidi, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīves veidu.

Galvenās aktivitātes: Mežinieku skolas sporta zāles aprīkojuma iegāde - vingrošanas soli - 7 gabali, basketbola grozi - 2 gabali, vingrošanas siena - skatuve - 1 gabali.

Kopējās izmaksas: 9 930,61 LVL
Attiecināmās izmaksas: 8 139,84 LVL
Neattiecināmās izmaksas: 1 790,77 LVL

Projekta realizācijas laiks: 2011. gada 12. jūlijs līdz 2012. gada 30.aprīlim

Projekta vadītāja: Ērika Karro, tālrunis +37163720937; e-pasts:erika.karro@dobele.lv