Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Videoprojektora un ekrāna iegāde kultūras un atpūtas piedāvājuma uzlabošanai Dobeles pilsētas un novada iedzīvotājiem"

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta mērķi:

  1. Projekta mērķis ir pilnveidot, uzlabot un paplašināt Dobeles pilsētas un novada iedzīvotāju piedāvātos kultūras un atpūtas pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties videoprojektoru un ekrānu  izmantošanai Dobeles pilsētas un novada mēroga  kultūras, apūtas un izklaides pasākumos ne tikai telpās, bet arī brīvā dabā.  Šādas aparatūras Dobeles novada kultūras namu inventārā nav, bet ar videoprojektora palīdzību ir iespējams dažādot, pilveidot un paplašināt pasākumu piedāvājumu, veidojot tos krāšņāk, interesantāk un informatīvi saturīgākus un bagātākus. Dobeles pilsētas kultūras nams (turpmāk- Kultūras nams), kura atbildībā tiks nodots videoprojektos, ir Dobeles novada pašvaldības iestādes Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienība, kura telpās, arī lielajā zālē, notiek galvenie novada kultūras pasākumi. Videoprojektoru, kas papildinās jau esošo aprīkojumu, varēs izmantot pasākumos gan Ķestermeža estrādē, gan atjaunotajā Tirgus laukumā, gan Dobeles Amatu mājas pasākumos. Videoprojektors dos iespējas efektīgāk veidot pasākumu noformējumu, pastiprinot un akcentējot režisora ieceres. Lai varētu efektīvi izmantot iegādājamā videoprojektora dotās iespējas, nepieciešms kvalitatīvs ekrāns. Esam saņēmuši iedzīvotāju viedokli, ka viņi labprāt vēlētos, lai Dobeles kultūras namā būtu iespēja apmeklēt kino, kas tiktu rādīts tehniskā kvalitātē.

Kopējās izmaksas: 9946.20 LVL

Attiecināmās izmaksas: 8196.72 LVL

Neattiecināmās izmaksas: 1749.48 LVL

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 1. jūlijs līdz 2012. gada 30.novembris.

Projekta vadītāja: Ērika Karro, tālrunis +37163720937; e-pasts:erika.karro@dobele.lv