Statuss:
Noslēdzies
att

Projekta nosaukums: „Bērnu rotaļu laukuma izveide Krimūnu pagasta Krimūnās"

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Projekta mērķi:

  1. Izveidot bērnu rotaļu laukumu Dobeles novada, Krimūnu pagasta Krimūnās, tādejādi nodrošinot iespēju bērnu fizisko aktivitāšu un aktīvas atpūtas organizēšanai.

Galvenās aktivitātes: Projekta rezultātā tiks uzstādīti dažāda vecuma grupām paredzēti rotaļu un sporta elementi - 3 rotaļu kompleksi, 4 dažādas šūpoles, 1 smilšu kaste, karuselis, līdzsvara baļķis, atpūtas soliņi un viena atkritumu urna. Rotaļu laukums tiks izveidots blakus skolai esošajā zaļajā zonā, kas paver iespēju brīvai piekļuvei gan skolas, gan pirmsskolas vecuma bērniem. Ja došanās uz blakus skolai esošo sporta stadionu ir saistīta ar ceļa krustošanu, tad bērnu rotaļu laukums tiks izveidots tajā pašā ceļa pusē, kurā atrodas blakus esošā Krimūnu pamatskola. Rotaļu laukums būs publiski pieejams gan skolēniem, gan visiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī pagasta viesiem.

Kopējās projekta izmaksas: 9800,83 LVL
Attiecināmās izmaksas: 8099.86 LVL
Neattiecināmās izmaksas: 1700.97 LVL

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 1. jūlijs līdz 2012. gada 31.decembris.

Projekta vadītāja: Ērika Karro, tālrunis +37163720937; e-pasts:erika.karro@dobele.lv