Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Koncertflīģeļa iegāde" (Nr.13-06-LL30-L413201-000010)

Projekta īstenotājs: Dobeles kultūras biedrība

Darbības programma: ELFLA pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis ir iegādāties profesionālu koncertflīģeli, kā arī flīģeļa pārvalku un pianista krēslu, lai nodrošinātu Dobeles novada iedzīvotāju kultūras dzīves kopšanu, popularizēšanu un kvalitātes uzlabošanu.

Projekta ietvaros tiks papildināta Dobeles kultūras biedrības materiāli tehniskā bāze, kas dos iespēju Dobeles kultūras namā organizēt daudzveidīgākus un kvalitatīvākus kultūras pasākumus, pieaucinot augstas klases viesmāksliniekus.

Dobeles novada amatierkolektīvu mēģinājumos un koncertos tiks nodrošināts pilnvērtīgs muzikālais pavadījums.

Kopējās izmaksas: LVL 14 624,01

Publiskais finansējums: LVL 9 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 5 624,01

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 30.maijs - 2014.gada 14.oktobris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.+37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv