Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai (projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094)

Projekta mērķis: stiprināt Dobeles novada pašvaldības kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. Projekta administrēšana un projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana.
  2. Izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā, vienlaikus veicot izpēti par Dobeles novada pašvaldības nepieciešamību un iespējām atjaunojamās enerģijas ieviešanas attīstīšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanā, un pieredzes apmaiņas veikšana pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu īstenot projektus par atjaunojamās enerģijas izmantošanas ieviešanu un energoefektivitātes paaugstināšanas Dobeles novada pašvaldības funkciju īstenošanai.
  3. Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku apmācības par projektu īstenošanu.

Kopējās projekta izmaksas: 17 653.90  LVL (100% ESF finansējums)

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada maijs - 2013.gada janvāris

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laila Šereiko

Kontaktinformācija: inese.gasone@dobele.lv, tālr.: +37122046446; fakss +37163722463

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Dobeles novada pašvaldība.

 

Jaunumi:

30.01.2013.

Līdz š.g. janvārim Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki piedalījās apmācībās par projektu sagatavošanu un īstenošanu, ko saskaņā ar 2012. gada  6. novembra līgumu nodrošināja SIA „Ķemers Business and Law Company". Apmācībās piedalījās 35 pašvaldības darbinieki.  

2012. gada 30. novembrī SIA „AC Konsultācijas" organizēja  izpētes par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā rezultātu prezentāciju.

 

22.11.2012.

Š.g. 6. novembrī Dobeles novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Ķemers Business and Law Company"  par apmācību sagatavošanu un organizēšanu Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Līguma ietvaros līdz 2013. gada janvārim Dobeles novada pašvaldības darbinieki apgūs zināšanas par projektu vadību.

Šobrīd noris izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā, ko veic SIA „AC Konsultācijas". Līguma ietvaros Dobeles novada pašvaldības darbinieki 7. novembrī piedalījās pieredzes apmaiņā - diskusijā, kurā iepazinās ar atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus: Skaistkalnes vidusskolas apkures risinājuma (zemes siltumsūkņu) izveide, Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa" baseina sildīšana, izmantojot saules kolektorus, Valmieras ielu apgaismojuma atjaunošana, izmantojot energoefektīvu apgaismojuma veidu. 27. novembrī notiks pieredzes apmaiņas - diskusijas otrā daļa, kur pašvaldības darbinieki tiksies ar energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas speciālistiem.

 

30.09.2012.

Š.g. 27. septembrī ir izsludināts iepirkums Nr. DNP 2012/46-ESF „Dobeles novada pašvaldības darbinieku apmācības" par apmācību sagatavošanu un organizēšanu Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai uzlabotu Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas par projektu vadīšanu. 

 

30.07.2012.

Ir uzsākta izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā, ko veic SIA „AC Konsultācijas". Līgums starp Dobeles novada pašvaldību un SIA „AC Konsultācijas" tika noslēgts 2012.gada 19.jūlijā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem. Vienlaikus pakalpojuma sniedzēji līguma ietvaros nodrošinās pieredzes apmaiņas organizēšanu pašvaldības darbiniekiem, veicinot īstenot projektus par atjaunojamās enerģijas izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu.