Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā (projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045)

Projekta mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Projekta administrēšana un projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana.
  2. Pētījuma veikšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā.
  3. Vienota projektu vadības sistēmas modeļa izveide.
  4. Pieredzes apmaiņa.

Kopējās projekta izmaksas: 22 000 LVL (100% ESF finansējums)

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada septembris - 2012.gada maijs

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laila Šereiko

Kontaktinformācija: inese.gasone@dobele.lv, tālr.: +37122046446; fakss +37163722463

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Dobeles novada pašvaldība.

 

24.05.2012.

No 2011.gada 1.septembra līdz šī gada maijam projekta „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā" (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045) ietvaros Dobeles novada pašvaldībā tika īstenotas aktivitātes, kuru mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

No pagājušā gada decembra līdz šī gada aprīlim nodibinājums „Baltic Instirute of Social Sciences" veica pētījumu par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā. Pētījuma galvenie uzdevumi bija noskaidrot šādus jautājumus: 1) līdz šim īstenoto projektu un pasākumu ietekmi uz novada attīstību; 2) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības intensitātes palielināšanas iespējas Dobeles novada vajadzību apmierināšanai dažādās jomās; 3) sadarbības tīklu starp pašvaldību un uzņēmējiem, sociālajiem partneriem veidošana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības efektīvai izmantošanai. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit .

Lai projekta ietvaros izveidotu vienotu projektu vadības sistēmu, no šī gada februāra līdz aprīlim SIA „Baltijas projektu vadības centrs" sagatavoja un vadīja pašvaldības un pašvaldības institūciju darbinieku apmācības projektu vadības sistēmas lietošanā un administrēšanā. 

Papildus jau minētajām aktivitātēm projekta ietvaros pašvaldības darbinieki, kas tiešā veidā ir saistīti ar projektu īstenošanu, papildināja savas zināšanas, salīdzināja projektu īstenošanas praksi, iepazinās ar citu pašvaldību īstenoto projektu rezultātiem un jaunu projektu iecerēm pieredzes apmaiņas braucienos uz trīs dažādām Latvijas pašvaldībām - Kuldīgas novada pašvaldību, Talsu novada pašvaldību un Ventspils pilsētas pašvaldību.

Projekta kopējās izmaksas ir 17 469,05 LVL, no kurām 100 % finansējuma daļa ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.

 

01.02.2012.

Šobrīd projekta ietvaros nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences" veic pētījumu „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā". Š.g. 4.aprīlī plkst.10:00 Dobeles novada pašvaldības Lielajā zālē (Brīvības ielā 17, Dobelē) notiks pētījuma rezultātu prezentācija, uz kuru aicināti visi interesenti.

Š.g. 31.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „Baltijas projektu vadības centru", kas veiks Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu speciālistu projektu vadības sistēmas lietošanas un administrēšanas apmācības.