Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Dobeles novada Jaunbērzes pagasta izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma attīstība"
(Nr.12-06-LL30-L413101-000005)

Darbības programma: Lauku attīstības programmas  pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Uzlabot Dobeles novada Jaunbērzes pagasta izglītības iestāžu - pirmsskolas izglītības iestādes "Minkuparks" un Mežinieku pamatskolas - ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, iegādājoties nepieciešamo virtuves un ēdiena pārvadāšanas aprīkojumu.

Projekta ietvaros:

  1. iegādāts moderns aprīkojums ēdiena pagatavošanai, kā rezultātā tiks palielināta PII "Minkuparks" virtuves tehniskā kapacitāte, lai nodrošinātu divu izglītības iestāžu ēdināšanu - elektriskais katls (100 l tilpums) un elektriskā cepamā panna;
  2. iegādāts aprīkojums ēdiena pārvadāšanai uz Meženieku pamatskolu  - 8 nerūsējošā tērauda termosi;
  3. iegādāts ēdiena sadales aprīkojums - 5 komplekti - ēdiena sadales nodrošināšanai PII "Minkuparks" grupiņām.

Projekta rezultātā Mežinieku pamatskola iegūs iespēju ēdināšanas pakalpojumu saņemt pēc iespējas tuvāk, daļēji tiks modernizēts PII "Minkuparks" virtuves aprīkojums, tajā skaitā nodrošināti ēdiena sadales normām atbilstoši trauki. Papildus tiek samazinātas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas Dobeles novada pašvaldībai (telpu uzturēšanas izmaksas, transportēšanas izmaksas u.t.t).

Kopējās izmaksas: LVL 9827.62
Publiskais  finansējums: LVL 7309.80
Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2517.82
Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 23.maijs - 2012.gada 30.novembris
Projekta vadītājs: Inese Gasone

Kontaktinformācija: tālr.: +37163700121, e-pasts: inese.gasone@dobele.lv