Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā (Nr.2009/0068/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/077)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: paaugstināt vidējās izglītības kvalitāti Dobeles pilsētā, nodrošinot dabaszinātņu apguvei atbilstošu materiālo bāzi Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Dabaszinātņu kabinetu renovācija Dobeles 1.vsk. un 2.vsk;
  2. Mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana abās skolās;
  3. Bibliotēkas un video fonda  pilnveide;
  4. Mācību aprīkojuma, iekārtu, tehnoloģiju iegāde.

Kopējās izmaksas: 196 784 LVL
ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija: 176 121 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums: 20 663 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada aprīlis - 2010. gada decembris
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija: tālr.: +37163720931, mob.: +37129187997taiga.gribuste@dobele.lv

Jaunumi:

20.09.2010.

 

 

21.01.2011.

Projekts: Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā (Nr.2009/0068/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/077)

Projekts veiksmīgi noslēdzās 2010. gada 30. decembrī. Īstenoto aktivitāšu rezultātā Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā izremontēti seši un pilnībā aprīkoti ar mēbelēm astoņi dabaszinātņu un matemātikas kabineti, pilnveidots bibliotēkas un video fonds, iegādātas atbilstošas iekārtas un tehnoloģijas, mācību līdzekļi, kas nodrošina dabaszinātņu apguvei atbilstošu materiālo bāzi pilsētas vidusskolās.

Tas ir liels ieguvums, kas veicinās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Dobeles novadā.

Sagatavoja T.Gribuste