Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija un tās pieejamības nodrošināšana Dobeles novada Bikstu pagastā" (Nr.13-06-LL30-L413101-000005)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitētaes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Nodrošināt izvadīšanas un apbedīšanas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Dobeles novada Bikstu pagastā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības.

Projekta ietvaros tiks veikta Bikstu kapličas vienkāršotā renovācija un nodrošināta tās pieejamība:

  • tiks veikts iekštelpu sienu un ārsienu remonts;
  • tiks nomainīts jumta segums;
  • tiks izbūvēti jauni pakāpieni pie kapličas ieejas, kā arī nobruģēts laukums pie kalpičas.

Kopējās izmaksas: LVL 12 081,37

Publiskais finansējums: LVL 8 986,14

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 3 095,23

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 30.maijs - 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv