Statuss:
Īstenošanā
projekts

Projekta identifikācija:

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds)  projekts “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā”  Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/001

Darbības programma:

Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrā kārta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”

Projekta mērķis:

Nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai 5 personām ar invaliditāti Dobeles novadā, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādejādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

  1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde vides pieejamības nodrošināšanai;
  2. Mājokļu ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām, tai skaitā būvniecības darbi vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža;
  3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  4. Projekta publicitāte.

Kopējās plānotās izmaksas:

110 709,00 EUR, tai skaitā AF (100%) finansējums- 91 495,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 19 214,00 EUR (PVN apmaksa). 

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2024. gada 15. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

Kontaktinformācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Matvejs,                                             

mob.t. 28351132, e-pasts:  ilmars.matvejs@dobele.lv

Publicitāte:

15.05.2024

Uzsākta projekta īstenošana ar mērķi nodrošināt atbalstu mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Dobeles novadā.

Dobeles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds) projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/001 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots darbības programmas: Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrā kārta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai 5 personām ar invaliditāti Dobeles novadā, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādejādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

        Jau pirms projekta apstiprināšanas, tika veikti pirms projekta sagatavošanas darbi, lai sadarbībā ar Sociālo dienestu apzinātu un identificētu potenciālo projekta mērķa grupu: cilvēkus ar invaliditāti, kuri ikdienā strādā, mācās vai piedalās sabiedriskās aktivitātēs, bet kuriem vides nepieejamības dēļ ir problēmas izkļūt no sava mājokļa. Projekta ietvaros, piesaistot ergoterapeitu tika izvērtēti vairāki pieteikumi un atlasītas piecas personas, kuru mājokļi atbilda projekta atlases nosacījumiem. Projekta ietvaros tiks nodrošināti atbalsta pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, izbūvējot to mājokļos uzbrauktuves un diagonālo kāpņu pacēlāju, lai cilvēki ratiņkrēslos var iekļūt/izkļūt no sava mājokļa, pielāgotas tualetes, dušas telpas un veikti citi vides pieejamības pielāgošanas darbi.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

  1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde vides pieejamības nodrošināšanai;
  2. Mājokļu ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām, tai skaitā būvniecības darbi vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža;
  3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  4. Projekta publicitāte.

Kopējās plānotās izmaksas: 110 709,00 EUR, tai skaitā AF (100%) finansējums- 91 495,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 19 214,00 EUR (PVN apmaksa).

Projekta īstenošanas termiņš:  2024. gada 15. janvāris - 2025. gada 31. decembris.
 

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Matvejs